>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ภาระกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมท ี่ชุมชนเพชรสยาม
 

ภาระกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ชุมชนเพชรสยาม

|

วันนี้เราไปเยี่ยมชาวชุมชนเพชรสยาม พระราม 2 (วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554)


วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 771 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เกาหลี
 อนุบาลชุมชนกับกิจกรรม "พัฒนาการไม่ล่าช้ากระตุ้นปัญญ าเด็กปฐมวัย"
 TV อาสาพาน้องๆ และผู้สูงอายุฉลองปีใหม่
 ธนาคารไข่ กับโภชนาการเด็ก
 สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดกาญจนบุรี ปลูกแฝกให้เด็กๆ ศูนย์กาญจนบุรี
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound