>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ครอบครัวหรรษา สมานสัมพันธ์ ปี 2
 

ครอบครัวหรรษา สมานสัมพันธ์ ปี 2

|วันที่ : 28/06/2560

อ่าน 744 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 อัคคีภัย ภัยร้ายของชาวชุมชน
 เยาวชนต้นแบบของชุมชน
 ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ รับรางวัล”กำลังสำรองทองคำ”
 มิตรภาพแน่นแฟ้นญี่ปุ่น-ไทย
 ชุมชนล็อก 1-2-3 กว่า 10 หลังคาวอด
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound