>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ลงเยี่ยมชุมชนวัดทองบางเชือกหนัง
 
|

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ  เลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป คณะเจ้าหน้าที ชาวชุมชนแออัดคลองเตยลงเยี่ยมชาวชุมชนวัดทองบางเชือกหนัง ย่านเพชรเกษม ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ด้วยการน้ำอาหารปรุงเสร็จ จำนวน 500 ชุด ถุงยังชีพ 300 ถุง และน้ำชีวภาพไปมอบให้ชาวชุมชน โดยมีผู้ประสบภัยมารอรับอาหาร น้ำดื่ม  ถุงยังชีพกันอย่างหนาตา และกล่าวขอบคุณที่มูลนิธิฯ ได้ลงมาเยี่ยมพวกเขาในครั้งนี้

หลังจากที่ได้รับอาหารแล้ว ทุกคนได้รับประทานอาหารด้วยความเอร็ดอร่อย เป็นภาพที่คณะที่ลงเยี่ยมรู้สึกอิ่มเอมใจเป็นอย่างยิ่ง   โดยอาหารอร่อยมื้อ นี้ที่มูลนิธิฯ ร่วมกับคณะ Hands Acorss the Water ได้จัดทำและนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัย เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยได้ก้าวผ่านพ้นภัยนี้ไปด้วยกัน


วันที่ : 29/11/2555

อ่าน 1218 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 จะดีใจหรือเสียใจดี
 เยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับเยาวชนคล องเตย
 ขอขอบคุณพ.ต.ต.สุทธกานต์ นาคะเสถียร สว.ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพฯ
 ครอบครัว OKUI สอนทำเบเกอร์รี่เยาวชนหญิงที่กา ญจนบุรี
 PEPSICO ทำกิจกรรม CSR ร่วมกับเด็กในชุมชน
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound