>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงพระกรุณาให้เยาวชนคนดีฯ ปี 4 เข้าเฝ้า
 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงพระกรุณาให้เยาวชนคนดีฯ ปี 4 เข้าเฝ้า

  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาพระราชทานวโรกาสให้ครูประทีป  อึ้งทรงธรรม ฮาตะ นำเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี 4 เข้าเฝ้า เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ โดยเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการนี้ เคยได้รับพระราชทานโล่รางวัล  ยังความปิติแก่เยาวชนและครอบครัวเป็นยิ่งนัก
(เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555)

วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 1781 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 อบรมอาสาสมัครหลักสูตรมอนเทสซอร ิ
 บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 มอบ"ข้าวคนยาก" เพื่อคนยากไร้ในเมืองและต่างจังหวัด
 มอบอุปกรณ์อิเลคทรอนิค เนื่องในโอกาส "เฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 60 ปี ไทย-เกาหลี"
 นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ดูงาน
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound