>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ มูลนิธิดวงประทีป http://www.dpf.or.th   
  • ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัญฑิต (การทหาร) รุ่นที่ 26
 

ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัญฑิต (การทหาร) รุ่นที่ 26

       วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554 น้องๆ อนุบาลดวงประทีปได้มีโอกาสต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต(การทหาร) รุ่นที่ 26 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก จำนวน 15 นาย นำโดย 
พ.อ. พงศ์วิชญ์ คงทน ประธานฯ รุ่นที่ 26 , น.ท.หญิง กิ่งมณี อุดมสิรินกร ผู้ติดต่อประสานงาน มาทำกิจกรรมกับมูลนิธิฯ โดยการร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก มอบอุปกรณ์กีฬา และมอบเงินเพื่อร่วมสมทบทุนจัดซื้อ
เครื่องขยายเสียง โดยการต้อนรับของคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ คณะครูและพี่เลี้ยงของอนุบาลดวงประทีป

   


วันที่ : 15/09/2555

อ่าน 1836 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นาวิกโยธินอินเดียมาเยี่ยมชมกิจกรรมของดวงประทีป ปีที่ 2
 อาจารย์กิตติรัตน์ ณ ระนองกับนักศึกษามาเยี่ยมและดูงานมูลนิธิฯ
 นักศึกษาจากประเทศเกาหลีมาดูงานด้านการศึกษา
 นักศึกษาจากสหรัฐอเมริกาก็มาเยื่อนดวงประทีป
 ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัญฑิต (การทหาร) รุ่นที่ 26
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound