>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • จักรยานประหยัดพลังงาน ต้านยาเสพติด
 
|

                            
      สโมสรโรตารี่ Toyonaka ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย บริจาคจักรยานมือ 2 จำนวน 100 คัน ผ่านมูลนิธิดวงประทีปและสโมสรโรตารี่ ในประเทศไทย เพื่อมอบให้กับเด็กยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร และเพื่อรณรงค์ลดการใช้พลังงานและต่อต้านยาเสพติด ในกิจกรรม “จักรยานประหยัดพลังงาน ต้านยาเสพติด” โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เด็ก เยาวชน และผู้นำชุมชนทั่วเขตคลองเตยเข้าร่วมอย่างคึกคัก 
     ก่อนหน้าที่ขบวนจักรยานประหยัดพลังงาน ต้านยาเสพติด ศ.นพ.สันต์  หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ ขึ้นกล่าวทักทายและขอบคุณในมิตรไมตรีที่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านมาร่วมงานกัน อย่างเกินคาด และตามด้วยคุณครูประทีป เลขาธิการมูลนิธิฯ ขึ้นกล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์พร้อมทั้งแนะนำแขกผู้มีเกียรติ หลังจากนั้น Mr. Teruaki Furusawa ประธาน Rotary Club of Toyonaka จากประเทศญีปุ่น นายกสโมสร Rotary ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายกสโมสร Rotary ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา และนายกสโมสรRotary พระนครขึ้นกล่าวและแนะนำตัวตามลำดับ และร่วมพิธีรับมอบจักรยานมือ 2 เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กในต่างจังหวัดกันต่อไป
                                                       
     หลังจากนั้นขบวนจักรยานแฟนซี่ก็ได้ทยอยกันออกจากมูลนิธิฯ มุ่งสู่ชุมชนต่างๆ กว่า 6 ชุมชน ผ่านตลอดคลองเตย แวะเยี่ยมชาวชุมชนพัฒนาใหม่ โดยผู้นำและชาวชุมชมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และทางคณะได้มอบจักรยานจำนวน 2 คันให้กับชาวชุมชนเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและศูนย์เด็กเล็กต่อไป หลักจากนั้นขบวนก็กลับสู่มูลนิธิฯ  ถึงแม้ว่าระหว่างทาง ขบวนต้องปั่นท่ามกลางฝนที่ตกอย่างหนัก ก็ไม่ได้ทำให้ขบวนจักรยานย่อท้อแต่อย่างไร  กลับมุ่งหน้าตามเส้นทางที่ตั้งเป้าไว้สู่จุดหมายด้วยความราบรื่นและรอยยิ้ม แห่งความสุข  และต้องขอขอบคุณมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ให้การสนับสนุน กิจกรรมดีๆ ให้กับเยาวชนได้มีโอกาสแสดงเจตนารมภ์ทีดี (วันที่ 5 พฤษภาคม 2555)


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 591 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึ กษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัญฑิต (การทหาร) รุ่นที่ 26
 ผู้บริหารมูลนิธิสยามโซเวฯ และทีมงานร่วมแรงสร้างบ้านดินที ่พังงา
 วันขอบคุณ Microsolf
 หนังสือน่าอ่าน
 วันเด็กที่ President Solitaire Hotel
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound