>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2555
 
|

      
          มูลนิธิดวงประทีป ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือเด็กยากจน และคนยากไร้อย่างยาวนานตั้งแต่ปี 2521 เริ่มให้ทุนการศึกษาจำนวน 14 ทุน จนถึงปัจจุบันโครงการทุนฯ ได้ช่วยเหลือเด็กจำนวนทั้งสิ้น 197,526 ทุน ตลอดระยะยเวลากว่า 34 ปี มูลนิธิฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีอุปการะคุณทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศในการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ยากจนด้วยดีเสมอมา
          ในปีการศึกษา 2555 โครงการทุนการศึกษาจัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555  ณ มูลนิธิดวงประทีป โดยท่านประธานมูลนิธิฯ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สันต์ หัตถีรัตน์,คุณครูประทีป  อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิฯ ,คณะกรรมการมูลนิธิฯ ,ผู้อุปการะ, องค์กรภาครัฐและเอกชน, ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองทุน ร่วมกันต้อนรับ พลเอกวัฒนา สรรพานิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย ประธานพิธี โดยในปีนี้มีเด็กซึ่งเป็นผู้แทนนักเรียนทุนจำนวน 300 คน และนักเรียนที่มีผลการเรียนดีจำนวน 70 คน เด็กที่มีความกตัญญูจำนวน 10 คน เด็กที่อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ 10 คน และเด็กจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจำนวน 11 คน รวมแขกที่มาร่วมงานทั้งสิ้น 450 คน
                                                                    


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1425 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 นักเรียนเกรด 4 จากConcordian International School ผู้มาเยือนรุ่นจิ๋ว
 เยาวชนชาย ศูนย์ชุมพร นักพัฒนารุ่นใหม่
 สโมสรโรตารี Maruoka มอบรถดับเพลิง
 ขอสนับสนุนอุปกรณ์ฝึกซ้อมมวยไทย
 พลังน้ำใจของคนยากไร้ในชุมชนร่ว มเป็นธารน้ำใจจากชาวสลัมไทยสู่. ...ชาวเฮติ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound