>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • สส. ประเทศญี่ปุ่นมาเยี่ยมมูลนิธิฯ
 

                                                        
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 มูลนิธิดวงประทีป ได้รับเกียรติจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Mr. Joe Nakano  พร้อมคณะจากประเทศญี่ป่นจำนวน 5 ท่าน เดินทางมาดูงานและเยี่ยมชมกิจกรรมของมูลนิธิฯ และลงเยี่ยมชุมชนคลองเตย  ทั้งนั้ Mr.Joe Nakano เคยมาเยี่ยมมูลนิธิฯ เมื่อ 20 ปีก่อน และการเยี่ยมครั้งนี้ก็เพื่อดูการพัฒนาของชาวชุมชน และชื่นชมการทำงานของมูลนิธิฯ และติดตามผลงานอย่างเสมอมา ในครั้งนี้ ศ.นพ. สันต์  หัตถีรัตน์ ประธาน, ดร.วิทวัส คงคากุล รองประธาน,คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการฯ, ผู้นำชุมชน คณะเจ้าหน้าที่ และเด็กๆ จากอนุบาลดวงประทีปให้การต้อนรับ


วันที่ : 16/09/2555

อ่าน 1700 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 วันเด็กปี53 "หนูจะเป็นเด็กดี มีชีวิตพอเพียง"
 คณะทันตแพทย์จากประเทศญี่ป่นและ ไทยร่วมตรวจฟันเด็กในชุมชน
 วอนยืดชีวิต “น้องอบอุ่น” ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว
 โรงงานปาล์มเพื่อ...... น้องสู่ชีวิตใหม่
 ขอสนับสนุนอุปกรณ์ฝึกซ้อมมวยไทย
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound