>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • Student from Barker College & Party มาทำกิจกรรมที่กาญจนบุรี
 
|

     
    คณะนักเรียนจาก Barker College ประเทศ AUSTRAIIAN  จำนวน 22 คน ได้เดินทางมาเยี่ยมชมโครงการฯ และร่วมกิจกรรมกับเด็กและเยาวชน โดยทางโครงการฯได้จัดเตรียมกิจกรรมการแสดงต้อนรับ จำนวน 1 ชุด โดยเด็กเล็ก และชมวีดีทัศน์ของโครงการฯ หลังจากนั้นทางคณะได้ทำกิจกรรมร่วมกับเด็กและเยาวชน ด้วยการประกอบอาหาร โดยการแบ่งกลุ่มร่วมกับประกอบอาหาร จำนวน 4 กลุ่ม ร่วมกับเด็กและเยาวชน (ส้มตำ ไก่ทอด ผัดหมี่ ไอติมน้ำอัดลม) ซึ่งทางคณะสนใจและสนุกกับการประกอบอาหารเป็นอย่างมาก หลังจากนั้น ทางคณะนักเรียนจาก Barker College ได้แสดงดนตรีขนาดเล็กและขับร้องเพลงให้กับเด็กและเยาวชนได้ร่วมกันสนุกโดยมี การเต้นรำร่วมกันระหว่างเด็กและคณะแขก ก่อนออกเดินทางกลับทางคณะได้ลงเยี่ยมชมสถานที่โดยรอบโครงการฯ เช่น สวนปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้ บ้านพักรับรอง เป็นต้น และเที่ยวชมตลาดและวิถีชีวิตคนในชุมชน สร้างความตื่นตาตื่นใจและเป็นที่ชื่น ชอบแก่คณะนักเรียนเป็นอย่างมาก (21 เม.ย.55)
                              


วันที่ : 03/07/2556

อ่าน 870 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 คอนเสิร์ต "เบิร์ธเดย์ 98.5 เอฟเอ็ม" รายได้สมทบทุน มูลนิธิดวงประทีป
 คณะ “Sasso Japan" จากประเทศญี่ปุ่น กับการแสดง Yosakoi soran
 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงพระกรุณาให้ครูประทีปเข้าเฝ้า เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ
 ก้านกล้วย 2 รอบเพื่อเด็กด้อยโอกาส
  รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound