>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • บริษัทนานมีบุ๊คมอบหนังสือแด่ในชุมชนแออัด
 
|

                                                   
     บริษัทนานมีบุ๊คโดยคุณราตรี สังสกฤษ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เชิญนักเรียนทุนการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "มอบหนังสือธรรมะ2,600 ชุด” เพื่อให้คนไทยร่วมทำบุญมอบหนังสือธรรมะที่มีคุณภาพเข้าห้องสมุดโรงเรียนทั่ว ประเทศ        เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเข้าใจถึงพระพุทธศาสนา  และ ในโอกาสนี้นักเรียนทุนได้เข้าร่วมการเปิดตัวและรับมอบหนังสือหนังสือชุด " แม่หนิงและเบลล่า กับนิทานธรรมะหรรษา” จำนวน 5 ชุด ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 55


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 847 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 สัปดาห์ห้องสมุดที่โรงเรียนชุมช น
 อบรม "ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเชิงบวก"
 อบรมการเชิดและผลิตหุ่นเพื่อการ ศึกษา
 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงพระกรุณาให้ครูประทีปเข้าเฝ้า
 วันพูดเรื่องเพศ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound