>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • พิมพ์ชื่คุณกัณภร และเพื่อนๆ ร่วมกันเเลี้ยงอาหารเด็กๆ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด
 
|                                         
   
เมื่อวันที่ 16  มิถุนายน 2555 เด็กๆ ในความดูแลของโครงการทุนการศึกษากว่า 85 คนได้ร่วมกันต้อนรับคุณกัณภร      ปิยะพันธ์ และเพื่อน    รวม 10 ท่าน ที่มาเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ เนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดที่มูลนิธิดวงประทีป  นอกจากอาหารมื้ออร่อยแล้ว เด็กๆ ยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมสันทนาการเรื่อง "การสื่อสาร" และทางคณะยังได้มอบทุนเด็กเรียนดีแต่ครอบครัวยากจนจำนวน 6 คน และมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็ก ๆ  ทุกคน ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ และขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆ ค่ะ

วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 1525 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 น้องๆ โครงการการศึกษาพิเศษท่องโลกซาฟ ารีเวิล์ด
 เพลิงไหม้บริเวณชุมชนริมทางรถไฟ ถนนพระราม 4
 อบรมการเชิดและผลิตหุ่นเพื่อการ ศึกษา
 คณะLifeworks International รวมพลังสร้างประโยชน์เพื่อสังคม ภาค 2
 สองเดือนกับประสบการณ์ชีวิตในสล ัม
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound