>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ต้อนรับคณะพระสงฆ์ญีปุ่น Tendaishu
 
|

 

   

 

เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2555 โครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่  ศูนย์ ชุมพรได้ต้อนรับคณะเทนไดชู ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมโครงการฯ มายาวนาน วัตถุประสงค์ในการเข้าเยี่ยมชม กิจกรรมของโครงการฯ ครั้งนี้ เพื่อระดมทุนหางบประมาณสนับสนุนการปลูกยางพารา  คณะได้มีความสนใจในกิจกรรมของโครงการฯ โดยเฉพาะการแปรรูปยางพาราจากน้ำยางให้เป็นยางแผ่น และได้มีกิจกรรมในต้อนตอนกลางคืน  ทางคณะได้ร่วมร้องเพลงกับเยาวชนโครงการฯด้วย

 


วันที่ : 25/04/2557

อ่าน 1284 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ลงเยี่ยมชุมชนการเคหะหนองจอก
 ข่าวดี สำหรับผู้สนใจที่จะฝึกงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
 ยินดีกับผอ.การท่าเรือฯ คนใหม่
 ม.เกษตรดูงาน
 iCARE Award 2014 โค้ชน้องเปลี่ยนโลก:Creative Intern Contest"
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound