>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ชุมชนริมคลองพระโขนงวันนี้
 
|

                                                         
      ปัญหาที่อาศัยของชาวชุมชนแออัดเป็นปัญหาสังคมเรื้อรังมานานของประเทศไทย ซึ่งเกิดขึ้นทั้งในเมืองและต่างจังหวัด โดยเฉพาะเขตเทศบาลทุกจังหวัดจะมีความวิกฤตของปัญหารุนแรงกว่าพื้นที่อื่น สภาพปัญหายังขาดการจัดการพื้นที่และประชาชนขาดความมั่นใจในการจัดการกับ ชีวิตของตน การปล่อยให้ดำเนินชีวิตตามยถากรรมจึงมีให้เห็นจนชินตาของชุมชนแออัด ชาวชุมชนแออัดริมคลองพระโขนง พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมฟอกหนัง คลองเตย เป็นกรณีหนึ่งของปัญหาสังคมชนิดเรื้อรัง ชุมชนนี้ไม่ทราบชัดว่าเกิดเมื่อใดแต่มีประชากรอาศัยกว่า ๑๖๒๘ คน บนเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ชาวชุมชนส่วนใหญ่เคยเป็นพนักงานโรงงานฟอกหนังขององค์การฟอกหนัง กรมพลาธิการทหาร ซึ่งรัฐบาลในปี พ.ศ.๒๕๕๐ สั่งให้โรงงานฯ เลิกดำเนินงานต่อมามีการดำเนินการทยอยยื่นฟ้องขับไล่ชาวชุมชนให้ออกจาก พื้นที่ไป การดำเนินคดีกับชาวชุมชนเช่นนี้มีความชอบธรรมอาจในเชิงคดีแต่หากคำนึง ประวัติการเกิดของชุมชนกับโรงงานแห่งนี้จากปี พ.ศ. ๒๔๘๕ โดยรัฐบาลสมัยนั้นก่อตั้งโรงงานฟอกหนังขึ้น ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ดูจะไม่สมเหตุสมผลสะท้อนวิธีการจัดการปัญหาก่อผลกระทบทางสังคมไปอีก ความสัมพันธ์กว่า ๖๘ ปี ของอดีตคนงานกับโรงงานไร้ความหมายใดๆ นอกจากการต่อสู่กันทางกฎหมายแบบตั้งรับแล้วชาวชุมชนยังได้เลือกทางอื่นเป็น คู่ขนานเพื่อพัฒนาชุมชนและที่อาศัยโดยการเปิดรับสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ที่มี เป้าหมายการออมทรัพย์เพื่อที่อาศัยตามเงื่อนไขของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ในขณะเดียวกัน ความรุนแรงจากการยื่นฟ้องจากองค์การฟอกหนังทวียิ่งขึ้นเมื่อชาวชุมชน ๒๔ รายถูกศาลพิพากษาให้รื้อถอนบ้าน ชาวบ้านแพ้คดีและหมดทางไป สถานการณ์ชุมชนวิกฤตสูงสุด ชาวชุมชนยังเดินหาทางออกให้ปัญหาจึงเข้าหารัฐมนตรีคมนาคมและยื่นข้อเรียก ร้องให้ดำเนินการแก้ไขวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ต่อมาการลงเยี่ยมชุมชนริมคลองพระโขนงของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิกล วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างชาวชุมชนกับมูลนิธิดวงประทีปได้มารับข้อร้อง เรียนมีสาระสำคัญ ๓ ประการ คือ ให้องค์การฟอกหนังถอนฟ้องชาวชุมชน ให้ยุติการฟ้องและมอบพื้นที่อาศัยคืนให้กับการท่าเรือแห่งประเทศไทยเพื่อให้ ชาวชุมชนเช่าที่กับการท่าเรือฯ การเยี่ยมของรัฐมนตรีส่งผลดีทำให้บรรยากาศคลีคลายและเป็นความหวังสำคัญยิ่ง ของชาวชุมชน


วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 2534 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 รวมพลังน้ำใจไทยซับน้ำตาผู้ประส บภัยน้ำท่วม
 อาดิดาสกับงานเพื่อสังคม
 โครงการมดหรรษาพาหนูๆรักการอ่าน
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชุมพร
 สส. ประเทศญี่ปุ่นมาเยี่ยมมูลนิธิฯ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound