>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • การอบรม อุปนิสัยที่ 6 ผนึกกำลังผสานความต่าง
 
|

                             
เป็นกิจกรรมในห้องเรียนของนักเรียนชั้นม.3/1 ที่ช่วยกันคิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ที่จะทำในโรงเรียน และกิจกรรมที่ทำ คือ การจัดบอร์ดเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ซึ่งเป้นบอร์ดให้ความรู้แก่เพื่อนๆในโรงเรียน โดยกิจกรรมนี้ ทำให้น้องๆ ม.3/1 มีความสามัคคีและรับฟังความคิดเห็นในกลุ่มกันมากขึ้น


วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 1224 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 add1 ร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำท่วม
 วันเด็ก วันที่เด็กๆ รอคอย
 สัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 12
 ลานเด็ก ลานวัฒนธรรม
 อนุบาลรำลึก ครั้งที่ 21
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound