>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • จะดีใจหรือเสียใจดี
 
|

                                                                                                                       
   น้องหนุ่มนามสมมุติของเยาวชนชายที่เคยติดยาเสพติดมาเมื่อครั้งเรียนมัธยมต้น แต่ก็เลิกได้จนกระทั่งเริ่มเรียน ปวช. ก็กลับมาติดสารเสพติดอีก ปี 2547 ครอบครัวได้พาน้องหนุ่มมารับการบำบัดฟื้นฟูกับโครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ ปัจจุบันหนุ่มเลิกยาเสพติดแล้วก็เพราะความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่เราที่คอย ดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ความรัก ความเข้าใจ มีนักจิตวิทยาคอยให้คำปรึกษา แล้วเราพบจุดเด่นของหนุ่มคือมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และงานศิลปะ หนุ่มจะช่วยเจ้าหน้าที่เราดูแลสำนักงาน ช่วยพิมพ์งาน ช่วยเก็บเอกสาร แต่ทำงานได้ตามคำสั่งเท่านั้น เพราะสมองของหนุ่มถูกทำลาย หนุ่มช่วยตัวเองได้ทุกอย่าง ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆ ได้ แต่หนุ่มไม่ยิ้ม ไม่คุย ถ้าเราไม่ถามก่อน หนุ่มจะชอบยิ้มกับธรรมชาติและรักสุนัขมาก ปัจจุบันหนุ่มอายุ 30 ปี กว่าแล้ว นี้คืออีกหนึ่งตัวอย่างของเยาวชนหลงผิดติดยาเสพติด ในโครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ มูลนิธิดวงประทีป


วันที่ : 05/04/2560

อ่าน 1470 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 คณะ Life Works International ปีที่ 10
 ARAMAKI STUDY & WORK TOUR เยี่ยมเด็กและเยาวชน ศูนย์กาญจนบุรี
 พิธีมอบรางวัล"ครอบครัวต้นแบบ ชุมชนน่าอยู่"
 หมึกแดงแผลงรสที่อนุบาลดวงประที ป
 ด้วยพระกรุณาธิคุณ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound