>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • 34 ปี มูลนิธิดวงประทีป
 

                                                               
   หลังจากที่คณะผู้บริหาร นำโดย ศ. นพ. สันต์  หัตถีรัตน์ ครูประทีป  อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ครูมิ่งพร อึ้งทรงธรรม เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ชาวบ้านได้ร่วมใจทำบุญในโอกาสครบรอบ 34 ปี มูลนิธิดวงประทีป เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง และต่อด้วยช่วงบ่ายทางคณะเจ้าหน้าที่ได้พร้อมใจจัดงานมุทิตาิิจิตแด่คุณครู ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เหล่าแขกผู้มีเกียรติ เพื่อนngos อดีตเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชน ร่วมงานกันล้นหลาม สร้างความปราบปลื้มใจแก่ครูประทีปเป็นอย่างยิ่ง ไม่เพียงครูประทีป ผู้จัดงานก็ยินดีด้วยกับการเสียสละเวลาของทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้ง และต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่ด้วย
                                     


วันที่ : 18/03/2563

อ่าน 1019 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ยินดีกับผอ.การท่าเรือฯ คนใหม่
 เด็กรักวัด ณ วัดสวนแก้ว
 นิทานคาราวานตะลุยแสดงหุ่นที่จั งหวัดสมุทรสาคร
 อาหารดีพี่ให้น้อง
 โอกาส ความฝัน ของ “ขวัญ” เยาวชนคนเก่งของคลองเตย
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound