>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • Big Cleaning Day ล็อก 1-2-3
 
|

   
    ท่ามกลางอากาศที่สดใสของวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 55 ชาวล็อก 1-2-3 ชุมชนคลองเตย แกนนำผู้ปกครองเด็กทุน เจ้าหน้าที่มูลนิธิ น้องๆ นักเรียนนายร้อยตำรวจ และที่สำคัญผู้สนับสนุนหลักอย่าง บริษัท ล็อกเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกมาร่วมมือ ร่วมใจ รวมพลัง

จิต อาสาช่วยกันใน Big Cleaning Day ชุมชนล็อก 1-2-3 ตามโครงการ "สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนน่าอยู่ ครอบครัวอบอุ่น" เพื่อลดมลภาวะ สร้างความตระหนักในการคัดแยกขยะ และประโยชน์ของการนำขยะมารีไซเคิล รียูส
      แม้ว่าสายหน่อยอากาศจะเริ่มร้อน คณะจิตอาสาที่แบ่งแยกหน้าที่กันทำ ก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนการทำหน้าที่ บ้างก็เก็ยขยะ บ้างก็แยกขยะ บ้างก็กวาดถนน บ้างก็ลงไปตักขยะในน้ำคลำ ถึงแม้เหงื่อจะไหล ไคลจะย้อยคลุกเคล้ากับฝุ่นละอองที่ฟุ้งด้วยแรงปัดเหวี่ยงของไม้กวาด ก็ไร้ซึ่งเสียงบ่มพร่ำ มีแต่รอยยิ้มและยื่นน้ำให้กันและกัน เวลาผ่านไปขยะถูกนำมารวมกันและแบ่งแยก ขยะบางประเภทที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ เด็กๆ ก็จะนำมาแลกของใช้ของกินเล็กๆ น้อยๆ ตามฐานที่ถูกจัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆ ได้นำขยะที่แยกได้มาเล่นเกมส์ แต่ไม่ใช้แค่ความสนุกสนานเท่านั้น ฐานต่างๆ ได้สอดแทรกสาระเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และให้ตระหนักถึงประโยชน์ในการคัดแยกขยะ และผลพลอยได้จากโครงการนี้ก็คือ ชุมชนมีแหล่งน้ำที่ปราศจากขยะไว้ชลอเพลิงหากเกิดอัคคีภัย นอกจากนี้ยังช่วยสามารถลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ง่ายขึ้นอีกด้วย
            
    มูลนิธิฯ ขอขอบคุณทุกจิตอาสาที่ร่วมแรง ร่วมใจ เสียสละเวลา ร่วมกันทำให้ชุมชนน่าอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัท ล็อกเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ที่รักห่วงใยชุมชนเสมือนเราคือครอบครัวเดียวกัน  มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งจะได้ร่วมแรง ร่วมใจกับชุมชนอื่นๆ อีก และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากภาครัฐ ภาคเอกชนที่มีหัวใจสีเขียวรักชุมชนคลองเตยดังบ้านของเรา

วันที่ : 09/09/2556

อ่าน 1437 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 โครงการมดหรรษาพาหนูๆรักการอ่าน
 ครบรอบ 32 ปี มูลนิธิดวงประทีป
 มูลนิธิดวงประทีปได้รับมอบข้าวสารจากผู้ใหญ่ใจดี
 บริษัท ดับบลิวพีพี มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องเขียน
 สโมสรโรตารี Maruoka มอบรถดับเพลิง
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound