>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เยาวชนโครงการนิวัตน์สูชีวิตใหม่ ศูนย์ชุมพร เข้าร่วมกิจกรรม Outdoor ณ เชียงใหม่
 
|

      เยาวชนโครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ ศูนย์ชุมพร ได้เข้าร่วมกิจกรรม Outdoor ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่สนุกสนานครึกครื้น สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ ฝึกความอดทน ความเข้มแข็ง สอนให้รู้จักการปรับตัวเข้าหากัน รวมถึงเป็นการสรรสร้างสติปัญญาอีกด้วย อีกทั้งได้รู้จักเพื่อน ๆ เพิ่มขึ้นอีกมากด้วยเพราะงานนี้มาทั้งศูนย์พังงา และศูนย์กาญจนบุรีเข้าร่วมด้วย 
     กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนโดย Hands Across The Water , Mae kok River Village ( MRV ) , Outdoor Education Center และมูลนิธิบ้านธารน้ำใจ จ. พังงา ที่ได้ให้โอกาสเด็กเยาวชนโครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ ศูนย์ชุมพร และ ศูนย์กาญจนบุรี ศูนย์ละ 5 คน เจ้าหน้าที่ศูนย์ละ 1 คน เข้าร่วมโครงการเข้าค่าย Outdoor จ.เชียงใหม่ มูลนิธิดวงประทีปก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมา ณ
โอกาสนี้ (ระหว่างวันที่ 6-15 กรกฎาคม 2555 )
                              
                                                                     


วันที่ : 16/12/2556

อ่าน 1032 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 วันเด็กรวมใจแด่น้องผู้ประสบภัย
 ผู้อุปการะชาวญี่ปุ่นเยี่ยมเด็ก ๆ ที่กาญจนบุรี
 ขอสนับสนุนอุปกรณ์ฝึกซ้อมมวยไทย
 นักศึกษาภาควิชาสุนทรียภาพเพื่อ คุณภาพชีวิตกับกิจกรรมเพื่อสังค ม
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ "งานวันเด็ก" ปี56
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound