>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • พิธีมอบทุนบุตรหลานเจ้าหน้าที่ สนับสนุนโดย SOTOSHO TOCHIGI INTERNATIONAL VOLUNTEEN ASSOCIATION (STIVA)
 
|                           
    
โครงการทุนการศึกษาจัดมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานเจ้าหน้าที่ จำนวน  68  คน  โดย มีคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิฯ  เป็นผู้มอบทุนการศึกษาดังกล่าว  ในวันงานมีตัวแทนบุตรหลานออกมากล่าวถึงความภาคภูมิใจที่มีพ่อแม่มาทำงานช่วย เหลือสังคมทำให้ตนเองมีความรู้สึกที่ดีจากการได้เห็นพ่อ แม่ ทำงาน ถึงการเป็นผู้ให้  การเสียสละ  การช่วยเหลือผู้ลำบาก   แต่ ด้วยวัยที่กำลังเรียนจึงขอทำหน้าที่ของลูกที่ดีด้วยการตั้งเรียน เป็นเด็กดีของพ่อ แม่ และ ทุนการศึกษาที่ได้รับทำให้ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้มาก  ขอขอบคุณผู้อุปการะที่ท่านได้เมตตาให้ทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555)

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1730 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา
 ตลาดนัด 4 ภาคที่อนุบาลดวงประทีป
 ครูประทีปขอลาออก...
 วันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๙
 มูลนิธิดวงประทีปร่วมเป็นเจ้าภา พบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเ จ้าพี่นางเธอฯ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound