>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • มัดย้อมฉบับญี่ปุ่น
 
|

 

โครงการทุนการศึกษามี โอกาสต้อนรับ Prof. Tadanobu Sawada ผู้ัอุปการะทุนการศึกษาในนามของกลุ่ม Rissho Kosei Kai ซึ่งให้การสนับสนุนมากว่า 18 ปี ในการมาเยี่ยมนักเรียนทุนครั้งนี้ ท่านได้มาจัดกิจกรรมการทำผ้ามัดย้อม ให้กับกลุ่มนักเรียนทุนของมูลนิธิฯ จำนวน 70 คน โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมเคมีวิจัย (Chemical Research Association) จากมหาวิทยาลัย Meisei ประเทศญี่ปุ่นและนำนักศึกษามาช่วยอบรมอีกจำนวน 6 คน ซึ่งการทำผ้ามัดย้อมเ็ด็กทุนส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์มาก่อน ครั้งนี้เป็นครั้งแรก  เด็กๆ ทุกคนมีความสนใจ ได้รับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  จากการเรียนรู้ด้านเปลี่ยนแปลงของสี การทำรวดรายต่างๆ การย้อมสี ทำให้เด็กๆ ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน และได้เสื้อกับผ้าเช็ดหน้าเป็นที่ระลึุกกลับบ้านด้วย    ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้มอบสิ่งดีๆ ให้กับเด็กๆ ทุกคน (1 กันยายน 55)


วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 1174 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 วันพูดเรื่องเพศ
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานวันเด็ก
 น้ำใจงดงามของคุณ Tracey
 ขอเชิญเยาวชนในชุมชนแออัดส่งผลงานเข้ารับรางวัลพระราชทาน "เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ประจำปี 2555" จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ
 ชุมชนริมคลองพระโขนงวันนี้
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound