>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ขอเชิญเยาวชนในชุมชนแออัดส่งผลงานเข้ารับรางวัลพระราชทาน "เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ประจำปี 2555" จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ
 
|

   จากความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้เยาวชนที่สมควรเป็นแบบอย่างได้รับการเผย แพร่ต่อสาธารณะชน  มูลนิธิดวงประทีปจึงจัดให้มีพิธีรับพระราชทานโล่ "เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน" ขึ้นเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนในการทำความดีในด้านต่าง ๆ ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และเผยแพร่ความดีของเยาวชนให้ปรากฏต่อสาธารณะ  อีกทั้งยกย่องการป็นแบบอย่างกับเยาวชนทั่วไป ในการทำความดี และมีจิตสาธารณะ ทำตนเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ส่วนรวม
   มูลนิธิดวงประทีปจึงขอเชิญเยาวชนในชุมชนแออัดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล ส่งผลงานเข้าเสนอพิจารณารับพระราชทานรางวัล "เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ประจำปี 2555" จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 นี้ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้จากเอกสารที่แนบมาด้านล่าง ภายในวันที่ 20 กันยายน 2555   หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-671-4045-8 ต่อ 120 คุณอินทิรา  บู่สามสาย หรือ ต่อ 107 คุณวาสนา สนิทหมื่นไวย 

ไฟล์แนบ ขนาด
โครงการ เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน.pdf 125.36 KB
แบบเสนอชื่อ.pdf 71.14 KB
โบชัวร์.pdf 141.12 KB
ระยะในการดำเนินการ.pdf 44.84 KB

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 862 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 น้ำใจงดงามของคุณ Tracey
 อดีตนักศึกษามหาวิทยาลัยไบกะ... .... น้ำใจที่ไม่เคยห่างหาย
 ข้าวคนยากเพื่อคนยากจน
 สายใยครอบครัวรักวัด
 มือแห่งมิตรภาพที่ข้ามขอบฟ้าขอบ ทะเล (Hands Across the Water)
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound