>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • มหกรรมรวมพลคนรักนิทาน
 
  

นิทานคาราวาน มูลนิธิดวงประทีป จัด "มหกรรมคนรักนิทาน"

ตามโครงการ "Loxly สร้างสรรค์นิทานคาราวานเพื่อสังคม" ด้วยการสนับสนุนของบริษัท ล็อคซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) โดยจัดการอบรมออกเป็น 2 ครั้งคือ
      ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 55 เป็นการอบรมการผลิตสือนิทานผ้ากันเปื้อนมีผู้เข้าร่วมเกือบ 30 คน โดยเป็นอาสาสมัครจากบริษัท ล็อคซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ครูอนุบาลดวงประทีป ชาวชุมชนตลาดปีนัง ซึ่งผู้เข้าอรบรมทุกคนจะต้องผ่านการอบรมการเล่านิทานและการผลิตสื่อเช่น ละครหุ่น ผ้ากันเปื้อน  เป็นต้น
      ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 55 ในวันนี้เป็นการทดลองการเล่านิทานของกลุ่มต่างๆ ที่ผ่านการอบรม โดยมีเด็กชุมชนเป็นผู้ชมและเป็นกรรมการในคะแนนเสียงหัวเราะ ซึ่งทุกกลุ่มสอบผ่าน เพราะสามารถเรียกเสียงหัวเราะ และสอดแทรกสาระประโยชน์ อาทิ การรักการอ่าน การดูแลสุขภาพ ความสามัคคี  หลังจากการเล่านิทานเสร็จสิ้นลง เด็กๆ ที่เข้ามาชมการแสดงหุ่น ก็จะฝึกทำพวกกุญแจหุ่นน่ารักๆ และเมื่อทำเสร็จแล้วก็สามารถนำไปอวดคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านให้ชื่นใจกันอีกด้วย  นับว่าเป็นกิจกรรมที่มีสาระ สนุก และมีประโยชน์อย่างยิ่ง    ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างยิ่งที่รังสรรค์กิจกรรมดีๆ เช่นให้กับชาวชุมชน
    
       
                                   

วันที่ : 16/03/2560

อ่าน 787 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 THAI K.S.K ..... ผู้ใหญ่ใจดี
 แห่เทียนพรรษา สร้างบุญเบิกบานใจ
 นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ดูงาน
 33 ปีมูลนิธิดวงประทีป
 ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound