>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • แว่นใหม่ใสปริ้งจากสโมสรโรตารี่พระนคร
 
  
สโมสรโรตารี่ พระนคร นำโดย คุณสุทธชาติ เนตรมุกดา นายกสโมสรโรตารี่ พระนคร, Mr Jay Chung พร้อมด้วย      คุณดาริน (ภรรยา) และคณะได้นำแว่นสายตา(ยาว) จำนวน 1,000 อัน มาแจกให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสายตา ตามโครงการแว่นตาเพื่อเด็กนักเรียนและผู้สูงอายุ เฉพาะในช่วงเช้ามีผู้สูงอายุจำนวนมากทยอยเข้ามารับแว่นตาดังกล่าว
ซึ่งหลังจากนี้ผู้สูงอายุหลายท่านจะได้ใช้แว่นตาใหม่ทำให้การดำรงชีวิตของผู้สูงอายุเป็นไปอย่างสะดวกมากขึ้น 
             

วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 1336 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี 2562
 เด็กดีเริ่มได้ที่ครอบครัว
 เยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับเยาวชนคล องเตย
 นักศึกษาศศินทร์ดูงาน
 มอบทุนสัญจรเทอม 2/2554 ที่ชุมชนวัชรพล
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound