>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ มูลนิธิดวงประทีป http://www.dpf.or.th   
  • พิธีมอบรางวัล"เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน" ปี 5
 
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555 โครงการพัฒนาเยาวชน มูลนิธิดวงประทีป ได้จัดพิธีมอบโลรางวัล "เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน" ประจำปี 2555 (ปีที่5) โดยในปีนี้ได้รับเกี่ยรติจาก ฯพณฯ รองนายกฯ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา มาเป็นประธานในพิธี และ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการะทรวงการต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ H.E.Mr. Didier Burkhalter ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย H.E. Mrs.Christine Schraner Burgener และคุณศักรินทร์  ร่วมรังสี ผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้แทนจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้สนับสนุนโครงการฯ ได้ให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้ โดยในปีนี้เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเข้าค่ายที่มูลนิธิฯ ก่อนที่คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกตามคุณสมบัติและความเหมาะสม ซึ่งรางวัลดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 3 ด้านๆ ละ 3 คน ดังนี้
  
 ด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง  ด้านคุณธรรม  ด้านสังคมและพัฒนาชุมชน
 นางสาวสุวรา ตาลเหล็ก
นายสุชนะ  คงกล่อม
ด้านคุณธรรม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
 นายอนุกูล  ศรีโกตะเพชรด้านสังคมและพัฒนาชุมชน
ดูรายละเอียดทั้งหมด
 นางสาวปนัสยา มิตรสายชล

นายสมเกียรติ สุดประเสริฐ
ด้านคุณธรรม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
น.ส.เรณุกา  รักเมือง
ด้านสังคมและพัฒนาชุมชน
ดูรายละเอียดทั้งหมด
 นายพชรพล  พิมพา

ดูรายละเอียดทั้งหมด
 นายณรงค์ชัย จุลศิลป์ด้านคุณธรรม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
 น.ส.จิราพัชร  วงษ์ศรีแก้ว
ด้านสังคมและพัฒนาชุมชน
ดูรายละเอียดทั้งหมด

นอกจากนี้ยังมีเยาวชนอีก 8 คนที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุึณชมเชย เพื่อเป็นกำลังให้เขาเหล่านี้ได้มีแรงใจในการทำความดีต่อไป   มูลนิธิฯ หวังว่าเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชมจะเป็นทรัพย์กรของชาติที่ดีต่อไปในอนาคต และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปได้มีแรงบันดาลใจได้เป็นเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชนในรุ่นต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

วันที่ : 02/07/2556

อ่าน 537 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน
 ประวัติย่อเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี 6
 พิธีมอบรางวัล"เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน" ปี 5
 ดร.สลัมหญิงคนแรกของชุมชนคลองเตย
 เยาวชนคนดีฯ ปี 5 เข้าเฝ้่าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound