>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ประวัติเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี 5
 
 ด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง  ด้านคุณธรรม  ด้านสังคมและพัฒนาชุมชน
 นางสาวสุวรา ตาลเหล็ก
นายสุชนะ  คงกล่อม
ด้านคุณธรรม
ดูรายละเอียดทั้งหมด   
 นายอนุกูล  ศรีโกตะเพชร
ด้านสังคมและพัฒนาชุมชน
ดูรายละเอียดทั้งหมด
 นางสาวปนัสยา มิตรสายชล

นายสมเกียรติ สุดประเสริฐ
ด้านคุณธรรม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
น.ส.เรณุกา  รักเมือง
ด้านสังคมและพัฒนาชุมชน
ดูรายละเอียดทั้งหมด
 นายพชรพล  พิมพา

ดูรายละเอียดทั้งหมด
 นายณรงค์ชัย จุลศิลป์
ด้านคุณธรรม
ดูรายละเอียดทั้งหมด 
 น.ส.จิราพัชร  วงษ์ศรีแก้ว
ด้านสังคมและพัฒนาชุมชน
ดูรายละเอียดทั้งหมด

 
 

วันที่ : 02/07/2556

อ่าน 1985 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ดร.สลัมหญิงคนแรกของชุมชนคลองเตย
  ประวัติเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี 5
 พิธีมอบรางวัล"เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน" ปี 5
 ประวัติย่อเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี 6
 เยาวชนคนดีฯ ปี 5 เข้าเฝ้่าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound