>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ มูลนิธิดวงประทีป http://www.dpf.or.th   
  • ประวัติเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี 5
 
 ด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง  ด้านคุณธรรม  ด้านสังคมและพัฒนาชุมชน
 นางสาวสุวรา ตาลเหล็ก
นายสุชนะ  คงกล่อม
ด้านคุณธรรม
ดูรายละเอียดทั้งหมด   
 นายอนุกูล  ศรีโกตะเพชร
ด้านสังคมและพัฒนาชุมชน
ดูรายละเอียดทั้งหมด
 นางสาวปนัสยา มิตรสายชล

นายสมเกียรติ สุดประเสริฐ
ด้านคุณธรรม
ดูรายละเอียดทั้งหมด
น.ส.เรณุกา  รักเมือง
ด้านสังคมและพัฒนาชุมชน
ดูรายละเอียดทั้งหมด
 นายพชรพล  พิมพา

ดูรายละเอียดทั้งหมด
 นายณรงค์ชัย จุลศิลป์
ด้านคุณธรรม
ดูรายละเอียดทั้งหมด 
 น.ส.จิราพัชร  วงษ์ศรีแก้ว
ด้านสังคมและพัฒนาชุมชน
ดูรายละเอียดทั้งหมด

 
 

วันที่ : 11/11/2556

อ่าน 1849 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 พิธีมอบรางวัล"เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน" ปี 5
 ดร.สลัมหญิงคนแรกของชุมชนคลองเตย
 เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน
 เยาวชนคนดีฯ ปี 5 เข้าเฝ้่าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ
 ประวัติย่อเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี 6
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound