>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท โฮมเซ็นเตอร์ รีเทล จำกัด สาขาชุมพร เลี้ยงอาหารเยาวชน
 

  เวลาประมาณ 11.00 น. ของวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท โฮมเซ็นเตอร์ รีเทล จำกัด สาขาหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน 20 คน ได้เข้ามาจัดกิจกรรม การละเล่นร่วมกับเยาวชนโครงการฯ มีการเล่นเกมส์ ร้องเพลง เต้นตามสไตล์ แจกรางวัล อาทิ เสื้อ , หมวก ให้กับเยาวชนโครงการฯ พร้อมทั้งนำข้าวหมกไก่ โดนัท มาเลี้ยงเจ้าหน้าที่ และเยาวชน ด้วย ต่างก็เอร็ดอร่อย ไปตาม ๆ กัน

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1286 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เยาวชนชาย โครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ศึกษ าประวัติศาสตร์ตามรอยพระบิดาวิท ยาศาสตร์ไทย
 ขอเชิญบริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่
 งานครบรอบ 40 ปี มูลนิธิดวงประทีป
 เพลิงไหม้ชุมชนพัฒนาใหม่
 สถานเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกา นำศิลปินนักวาดภาพมาสอนเด็กอนุบ าลดวงประทีป
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound