>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ดร.สลัมหญิงคนแรกของชุมชนคลองเตย
 
 
  นางสาวพรทิพย์ ปานอินทร์ หรือ “น้องเล็ก” นักเรียนทุนการศึกษาของมูลนิธิดวงประทีป ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.68 เกียรตินิยมอันดับ 1 และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร “วิทยาศาสตร์บัณฑิต” (เทคนิคการแพทย์) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2551 และระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฝึกงานทำวิจัยเป็นเวลา 1 ปี จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกิน (The Johns Hopkins University) รัฐแมรี่แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยทุนการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งสำเร็จการศึกษาในเดือนเมษายน 2556 และมีกำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาเอกในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้

  พรทิพย์ เป็นลูกคนเล็กของนายแผ้วและนางบุญสวน ปานอินทร์ ประกอบอาชีพรับจ้างแบกหามในท่าเรือคลองเตย รายได้ไม่แน่นอน ด้วยฐานะที่ยากจน และเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนของเธอ พี่ๆ ของพรทิพย์จึงเสียสละที่จะเลือกเรียนจบแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อช่วยพ่อแม่หารายได้ส่งให้น้องคนนี้ได้เรียนอย่างเต็มที่ ระหว่างที่ศึกษาอยู่เธอก็พยายามทำงานหารายได้เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวด้วย พรทิพย์ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ ตั้งแต่ศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หรือเมื่อปี 2537 พรทิพย์ตั้งใจเรียนในห้องเรียนให้เข้าใจ และทบทวนบทเรียนเมื่อกลับถึงบ้านอยู่เสมอ เพราะเธอรู้ดีว่าครอบครัวไม่มีกำลังพอที่ส่งให้เธอได้มีโอกาสไปเรียนในสถานกวดวิชา ด้วยความมุมานะ มุ่งมั่น และทุ่มเททั้งการเรียนอย่างสม่ำเสมอ หรือแม้กระทั่งการมีจิตสาธารณะต่อการพัฒนาชุมชนที่เธออาศัยอยู่ในชุมชน 70 ไร่ คลองเตย ที่หลายคนได้ยินคำว่า “คลองเตย” ก็จะนึกถึงภาพ “ยาเสพติด” “แหล่งเสื่อมโทรม” “แหล่งซ่องสุม” ฯลฯ มาก่อนสิ่งอื่นใด แต่หลายคนที่มีรากเหง้าอยู่ในชุมชนแออัดแห่งนี้ ก็เป็นผู้สร้างชื่อเสียง สร้างความเจริญเติบโตของบ้านเมืองไม่น้อยไปกว่าคนที่อยู่ในย่านธุรกิจสำคัญๆ เช่นกัน

  วันนี้พรทิพย์ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าชาติกำเนิดไม่สำคัญ สิ่งที่สำคัญคือ โอกาสทางการศึกษา ที่เปลี่ยนชีวิตและความเป็นอยู่ของเธอและครอบครัวได้อย่างชัดเจน และเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2551 เธอได้รับพิจารณาให้รับพระราชทานโล่รางวัล “เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน” ด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ผ่านมา ด้วยความพยายาม มุ่งมั่น ความสามารถ และโอกาสที่เธอได้รับตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ “นางสาวพรทิพย์ ปานอินทร์” ได้ค้นคว้าพัฒนาตนเองจนได้เป็น “ดร. พรทิพย์ ปานอินทร์” ในวันนี้ และยังมีเด็กยากไร้อีกเป็นจำนวนมากที่เราเชื่อมั่นว่า พวกเขามีศักยภาพพร้อมที่จะฉายแสง เพียงรอโอกาสช่วยเติมเต็มให้เขาได้มีพลังขับเคลื่อนออกจากวัฐจักร “โง่ จน เจ็บ” ไม่เป็นภาระของสังคมเช่นเดียวกับรุ่นพี่อย่าง ดร. พรทิพย์ ปานอินทร์” (ว่าที่ )ด๊อกเตอร์สลัมหญิงคนแรกของคลองเตย

วันที่ : 25/08/2557

อ่าน 632 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 แม่วัยทีนช่วยแม่วัยทีน
แม่วัยทีนช่วยแม่วัยทีน
  ความรักของผู้ยากไร้มอบให้เพื่อนชาวเฮติ
 ความรักของผู้ยากไร้มอบให้เพื่อนชาวเฮติ
 นางเป๋อคนจนที่ไม่จนน้ำใจ
นางเป๋อคนจนที่ไม่จนน้ำใจ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound