>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ของขวัญจากใจสู่เด็กด้อยโอกาสในชุมชน
 
    เหลือเวลาอีกไม่กี่วัน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ก็จะมาถึง เด็กๆ ในชุมชนแออัดต่างรอคอยวันนี้เช่นเดียวกับเด็กทุกๆ คน


    มูลนิธิดวงประทีปจัดงานวันเด็กเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ก็เช่นเดียวกันที่มูลนิธิฯ พยายามจัดงานวันเด็กให้ตื่นตาตื่นใจมีทั้ังความบันเทิงและสาระความรู้ และส่งเสริมการเขียน โดยจัดให้มีการประกวดเรียงความในหัวข้อ "ชีวิตหนูจะดีกว่านี้ ถ้า..." ตามชื่องานวันเด็กในปีนี้  และนอกจากนี้ยังมีฐานกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ที่ส่งเสริมความรู้ให้กับเด็ก เช่น ฐานความรู้สู่ประชาคมอาเซียน และที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งคือ  Mr. Hiroyuki SUGISAWA  ผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านหนึ่งที่สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาจำนวน1,500 ถุงให้กับเด็กๆ ได้บินจากญี่ปุ่นเพื่อมามอบของขวัญ และให้กำลังใจเด็กๆ พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กในปีนี้ด้วย  นอกจากนี้ Mr.Hiroyuki SUGISAWA ยังได้ลงเยี่ยม และทักทายชาวชุมชนแออัดอย่างเป็นกันเอง โดยศ.นพ.สันต์  หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ และคุณครูประทีป เลขาธิการ ให้การต้อนรับและลงชุมชน


                     
   
    
วันที่ : 08/02/2556

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1172 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 อาหารดีพี่ให้น้อง
 มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ศไทยมอบเงินฯ รางวัลประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ปีที่ 2
 ผู้สูงอายุกับการตรวจสุขภาพ
 เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี 2561
 สถานเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกา นำศิลปินนักวาดภาพมาสอนเด็กอนุบ าลดวงประทีป
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound