>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานวันเด็ก
 
  
 

นอกจากความรู้และความบันเทิงที่เด็กๆ จะได้จากซุ้มกิจกรรมแล้ว ในปีนี้จะมีเวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ สามารถสะท้อนความต้องการและปัญหาของพวกเขา และเป็นการกระตุ้นให้เด็กๆ ฝึกการเขียนเรียงความบอกเล่า ความฝัน ความต้องการ และปัญหาที่อยู่รอบตัวนำเสนอสู่สังคมในหัวข้อ “ชีวิตหนูจะดีขึ้นกว่านี้ ถ้า....”เข้าประกวดเพื่อชิงรางวัลซึ่งจะมอบให้ในงานวันเด็ก
     ในปีนี้คาดว่าจะมีเด็กเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 2,500 คน ซึ่งเด็กจะต้องร่วมกิจกรรมตามฐานทั้งสิ้น 8 ฐาน โดยแต่ละฐานจะสร้างความสนุกพร้อมกิจกรรมประเทืองปัญญา เพื่อไปประลองสมองรับของขวัญ ของรางวัล และอิ่มอร่อย หรือแสดงออกเพื่อรับของรางวัลชิ้นใหญ่ ด้วยความสามารถที่สร้างสรรค์บนเวทีกลาง รวมทั้งในงานจะมีซุ้มอาหาร,เครื่องดื่ม,ไอศกรีมที่ผู้สนับสนุนจัดขึ้น
    โดยท่านสามารถสมทบทุนตามความประสงค์ และโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองเตย ชื่อบัญชี มูลนิธิดวงประทีป เลขที่บัญชี 017-2-06336-5 (กรุณากรอกรายละเอียด พร้อมสำเนาการโอนเงินมายังหมายเลขโทรสาร 02-249-5254 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02671-4045-8วันที่ : 20/04/2555


วันที่ : 05/04/2560

อ่าน 665 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เยาวชนชายศูนย์ชุมพรต้อนรับคณะป ั่นจักรยาน Hands Across The Water
 ต้อนรับคณะพระสงฆ์ญีปุ่น Tendaishu
 วันผู้ให้กำเนิดเกิดเด็กดีและพี ่ชูชัย
 เยี่ยมบ้านเด็กทุนฯ ที่มุกดาหารกับโครงการมอบทุนฯสัญจร ประจำปี 2555
 ด้วยพระกรุณาธิคุณ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound