>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • รับสมัครเจ้าหน้าที่
 
  1. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา
เพศ              : ชาย/หญิง อายุ : 25-40 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา  : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
บทบาทหน้าที่ : ควบคุม/ติดตาม/ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ
                   : จัดทำรายงานการเงิน /จัดทำแผนงบประมาณประจำไตรมาส/ประจำปี  ปิดบัญชีประจำเดือน/ปี
                   : เคลียเงินทดรองจ่าย : ดูแลการเบิกจ่ายเงินและบันทึกการรับจ่าย ทักษะความสามารถ/คุณสมบัติ
                   : มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
                   : เดินทางตรวจบัญชีต่างจังหวัดได้(เป็นครั้งคราว)
                   : ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป word/excel/Internet ได้ดี
                   : มีความละเอียดรอบครอบสวัสดิการ : อาหารกลางวัน/ประกันสังคม/เงินสะสม/เงินช่วยเหลือบุตร/ค่ารักษาพยาบาล/ ตรวจสุขภาพประจำปี/ค่าพาหนะเดินทาง/บ้านพัก ฯลฯ สมัครได้ที่ มูลนิธิดวงประทีป 34 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม. 10110 โทร 02-671-4045-8 ต่อ 115 หรือ e-mail : dpffound@ksc.th.comภายในวันที่ 15 เมษายน 2556


วันที่ : 25/01/2555

วันที่ : 10/05/2562

อ่าน 935 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 อาจารย์ Ayari สอนทำเบเกอร์รี่เยาวชนหญิงที่กา ญจนบุรี
 มูลนิธิดวงประทีปรับสมัครเจ้าหน ้าที่
 มือแห่งมิตรภาพที่ข้ามขอบฟ้าขอบ ทะเล (Hands Across the Water)
 เด็ก เยาวชน ชาวชุมชนร่วมใจแห่เทียนพรรษา
 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound