>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ค่ายเด็กอนุบาลรำลึก ครั้งที่ 25
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันกับ ผู้อื่น การกล้าแสดงออก ตลอดจนการเสริมสร้างความมั่นใจ กล้าตัดสินใจ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เด็กสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้จะเป็น เด็กอนุบาล 3 จำนวน 53 คน ซึ่งเด็กๆ จะต้องเข้่าร่วมกิจกรรม 5 ฐานการเรียนรู้ คือ 1. ฐานอิ่มอร่อย 2. ฐานใบ้คำ 3. ฐานทดสอบกำลัง 4. ฐานกับระเบิด 5. ฐานต่อจิ๊กซอ และทัศนศึกษานอกสถานที่ ที่สวนสัตว์ดุสิต (เขาดิน)


 
  


วันที่ : 26/03/2556

วันที่ : 02/07/2556

อ่าน 620 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัย ปีที่ 22
 ศิลป์สู่น้อง จากพี่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ ประสานมิตร
 เริ่มแล้ว รางวัล"ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ" ปีที่ 5
 โอกาสทางสังคมของเด็กบกพร่องทาง การได้ยิน
  ผู้แทนจากบริษัทในเครือ SANY มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound