>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เครื่องเล่นสนามที่ไม่ธรรมดา
 


 

 
   
เครื่องเล่นสนามเหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิด ขึ้นจากฝีมือของอาสาสมัครเฝ้าระวังอัคคีภัยของมูลนิธิดวงประทีป ยามเมื่อว่างเว้นจากการภาระกิจ พวกเขาจะใช้เวลาว่างในการผลิตเครื่องเล่นสนาม เพื่อนำไปมอบให้กับชุมชนต่างๆ
และในวันนี้มูลนิธิฯ นำโดย ศ.นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการ พร้อมด้วยอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่มููลนิธิฯ ได้ให้การต้
อนรับคุณบัว ภรรยาคุณ Tom Well (ซึ่งล่วงลับไปแล้ว) ได้สานต่อเจตนารมณ์ของสามีในการมอบเครื่องเล่นสนามเพื่อมอบความสุขให้กับ เด็กๆ ในชุมชน

     โดยมี 4 ชุมชนที่ได้รับมอบ ได้แก่ ชุมชนริมทางรถไฟสายเก่า,ชุมชนแฟลต 1-10,ชุมชนริมคลองสามัคคี และชุมชนวัดคลองเตยใน 3 ซึ่งพิธีการเป็นไปอย่างเรียบง่าย มีผู้นำชุมชน ชาวชุมชน และเด็กๆ มาคอยรับมอบด้วยใจจดจ่อ รอเวลาได้เล่นเครื่องเล่นสนามที่พวกเขารอว่า เมื่อไหร่ในชุมชนของเขาจะมีเครื่องเล่นสนาม และวันนี้การรอคอยของเด็กๆ สิ้นสุดลงหลังพิธีมอบเครื่องเล่นสนามผ่านไป เด็กๆ เล่นเครื่องเล่นสนามด้วยความสนุกสนานและที่สำคัญได้ออกกำลังกาย แต่ผู้ที่ภาคภูมิใจมากที่สุดเห็นจะเป็นอาสาสมัครผู้สละเวลาสร้างเครื่องเล่น สนามให้กับเด็กๆ ในชุมชนต่างๆ นั้นเอง และนี่จึงเป็นที่มาของเครื่องเล่นสนามที่ไม่ธรรมดาวันที่ : 31/05/2556

วันที่ : 26/01/2555

อ่าน 926 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 วันเอดส์โลกที่มูลนิธิดวงประทีป
 ชาวชุมชน ร่วมใจทำบุญกลางบ้าน
 เครื่องเล่นสนามที่ไม่ธรรมดา
 นักศึกษาศรีประทุมกับน้องอนุบาล
 ประกวดเพาะกายสร้างเสริมกำลังใจ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound