>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เยาวชนคนดีฯ ปี 5 เข้าเฝ้่าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ
 
                         
     ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนพรรณวดีทรงพระกรุณาคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป คุณครูมิ่งพร  อึ้งทรงธรรม รองประธานมูลนิธิฯ นำเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี 5 ที่ได้รับพระราชทานโล่รางวัลจากพระฉายาลักษณ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555 เข้าเฝ้าเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ  ยังความปลื้มปิติแก่เยาวชนทั้ง 9 คนและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง (วันที่ 5 เมษายน 2556 )


วันที่ : 30/05/2556

วันที่ : 02/07/2556

อ่าน 833 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เยาวชนคนดีฯ ปี 5 เข้าเฝ้่าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ
 เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน
 ประวัติย่อเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี 6
  ประวัติเยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี 5
 ดร.สลัมหญิงคนแรกของชุมชนคลองเตย
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound