>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัย ปีที่ 22
 
                  
    วันสงกรานต์ผ่านไปด้วยความสุขกาย สุขใจ ฉ่ำฟ้าฉ่ำฝน เช่นเดียวกับที่มูลนิธิดวงประทีปได้จัดงาน "สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยและผู้พิการในสลัม" เมื่อวันที่ 12 เมษายน ที่ผ่านมา  แม้ว่าจะจัดขึ้นเป็นปีที่ 22 แล้ว  แต่ปีนี้ก็เป็นปีที่พิเศษด้วยกิจกรรมที่ส่งใจถึงตรงใจของผู้สูงวัยที่ป่วย หรือพิการไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองมาร่วมงานในวันดังกล่าวได้ โดยเ้จ้าหน้าที่มูลนิธิดวงประทีปได้ลงไปเยี่ยมผู้สูงวัยเหล่านี้พร้อมมอบถุง ของขวัญ ซึ่งเป็นที่ประทับใจแก่ท่านเหล่านี้ถึงขนาดที่บางท่านกลั่นน้ำไม่ได้ พร้อมกับเอ่ยปาก ขอบคุณ ให้พรกันอย่างไม่ขาดปาก


  
   
     และพิเศษอีกเรื่องหนึ่งก็คือ มูลนิธิฯ ได้รับเกี่ยรติเป็นอย่างยิ่งจาก ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดร. กิตติรัตน์ ณ ระนอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ท่านมาพร้อมกับคุณเกสรา ณ ระนอง(ภริยา) และครอบครัว โดย ศ.นพ.สันต์  หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิฯ ครูมิ่งพร อึ้งทรงธรรม  รองประธาน คุณวีรโชติ  พรสมหมาย กรรมการมูลนิธิฯ ผู้นำชุมชน ผู้สูงวัย และคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ให้การต้อนรับด้วยความยินดี 

 
  
     หลังจากเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์แล้ว ดร. กิตติรัตน์ได้มอบรางวัล "ผู้สูงวัยใจกุศล" แด่ผู้สูงวัยจำนวน 27 ท่าน จาก 21 ชุมชนที่เลือกผู้สูงวัยที่ทำคุณประโยชน์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับรางวัลดังกล่าว เพื่อเป็นแบบอย่างให้อนุชนรุ่นหลังได้นำเป็นแบบอย่างต่อไป  โดยของรางวัลดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการท่าเรือแห่งประเทศไทย
    หลังจากนั้น ดร. กิตติรัตน์ ได้สรงน้ำพระพุทธ พระสงฆ์แล้ว  และรดน้ำผู้หลักผู้ใหญ่ของมูลนิธิฯ คือ ศ.นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ และคุณครูมิ่งพรด้วย และท่านขอลงเยี่ยมชาวชุมชนล๊อค4-5-6 พูดคุยกับชาวชุมชนอย่างเป็นกันเอง  

   

และกลับมายังมูลนิธิฯ ร่วมรำวงกับผู้สูงวัย พร้อมมอบของขวัญเล็กๆ น้อยๆ เพื่อแสดงความเคารพและแสดงความห่วงใยก่อนเดินทางกลับพร้อมรอยยิ้มที่เต็มไป ด้วยแววแห่งความเมตตา วันที่ : 24/06/2555

วันที่ : 02/07/2556

อ่าน 600 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เริ่มแล้ว รางวัล"ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ" ปีที่ 5
 สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัย ปีที่ 22
 Hands Across the Water จับมือกับชาวชุมชนติดป้ายฉุกเฉิน
 ค่ายเด็กอนุบาลรำลึก ครั้งที่ 25
 สโมสรโรตารีมอบจักรยานลดโลกร้อน
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound