>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ด่วน! รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี
 

มูลนิธิ ดวงประทีปเปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี อายุไม่เกิน 40 ปี
 เพศชายหรือหญิงก็ได้
         มีสวัสดิการ ประกันสังคม เงินสะสม ช่วยเหลือบุตร ค่าพาหนะ อาหารกลางวัน ตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ
เปิดรับสมัครถึง 30 ตุลาคม  56 สนใจติดต่อคุณวันเพ็ญ ทรงโฉม 02-671-4045-8 ต่อ 115วันที่ : 8/10/2556

วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 840 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 สรุปภาพบรรยากาศพิธีมอบรางวัล "ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ"
 พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2554
 Mr.Tom Wells และครอบครัวมอบเครื่องเล่นสนามใ ห้ชุมชนวัดคลองเตยใน
 ปิ๊บ ๆ ทำบุญด้วย QR CODE ธนาคารกสิกรไทยได้ง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว
 พลังเยาวชน(ที่ศูนย์กาญจนบุรี)อ ีกหนึ่งกำลังเข้มแข็งของชุมชน
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound