>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
 
บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) นำโดยคุณธีระชัย ประสิทธิรัตนพร กรรมการผู้จัดการ ได้นำรายได้ 30 % ก่อนหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายหลอดไฟ LED ในงาน Opportunity Day ที่จัดขึนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมา เพื่อสมทบทุนในกิจกรรมของมูลนิธิ โดยมีคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ และน้องอนุบาล ดวงประทีปร่วมต้อนรับ ใจดีอย่างนี้ขอให้กิจการรุ่งเรือง มีแสงสว่างตลอดไปนะค่ะ

วันที่ : 17/12/2556

อ่าน 1317 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 Mr.Tom Wells และครอบครัวมอบเครื่องเล่นสนามใ ห้ชุมชนวัดคลองเตยใน
 กลุ่ม Help Us Help You ก็ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประส บภ้ยน้ำท่วมด้วย
 ขอเชิญร่วมส่งความสุขผ่านหนังสือให้กับเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนยากไร้
 อาจารย์ Ayari และ อาจารย์ Okui สอนทำเบเกอร์รี่เยาวชนหญิงที่กา ญจนบุรี ครั้งที่ 1 ปี 2554
 ZALORA บริจาคเสื้อผ้า-เครื่องแต่งกาย 100 รายการ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound