>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • คณะ Life Works International ปีที่ 10
 
กลุ่มนักศึกษานานาชาติ 23 คน เข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิดวงประทีป ระหว่าง19 กค.- 6 ส.ค. 56 เพื่อศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตและบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะให้แก่ชาวชุมชน กิจกรรมแรกเข้าฝึกอบรมและควบคุมอัคคีภัยให้กับชาวชุมชน โดยร่วมกับอาสาสมัครของโครงการป้องกันและควบคุมสาธารณภัย
                                       

วันที่ : 24/07/2560

อ่าน 812 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ปีใหม่ที่ชุมพร
 ครอบครัวต้นแบบชุมชนน่าอยู่
 นาวีอินเดียเยือนชาวชุมชน
 มูลนิธิดวงประทีปลงพื่นที่ช่วยผู้ประสบภัยที่ชุมชนเพชรสยาม-วัชรพล
 Social Venture Program Group กับกิจกรรมเพื่อสังคม
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound