>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • เต็มจำนวนแล้ว .. สำหรับผู้ต้องการเครื่องช่วยฟัง
 
ตามที่มูลนิธิ Hear the World ได้บริจาคเครื่องช่วยฟังของ PHONAK จำนวน 50 เครื่อง ผ่านมูลนิธิดวงประทีปเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจน ที่มีปัญหาทางการได้ยิน  ทั้งนี้โครงการได้รับการอนุเคราะห์ด้านการตรวจและติดตั้งอุปกรณ์ช่วยการได้ยิน  โดย นพ. มานัต อุทุมพฤกษ์พร  จากเอียร์โทนคลินิค ศูนย์รักษาหูและการได้ยิน บัดนี้เครื่องช่วยฟังจำนวนดังกล่าวได้มีผู้ขอรับบริจาคครบจำนวนแล้ว  ซึ่งจะมีพิธีมอบในโอกาสต่อไป  จึงขอแจ้งให้ทราบมา ณ ที่นี้

วันที่ : 16/09/2555

อ่าน 1251 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ขอเชิญร่วมคอนเสิร์คการกุศล "ใจถึงใจ สู่ผู้ประสบภัยไทย-ญี่ปุ่น" Heart to Heart Slum Concert
 ขอเชิญเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวด โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา
 Siam Solvay Foundation กับการส่งเสริมทักษะ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ส่งน้ำใจซับน้ำตาชาวใต้
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound