>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • 2 รมต.มาเยี่ยมชุมชน-มูลนิธิฯ
 
 นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มูลนิธิฯ ได้มีโอกาสต้อนรับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดร.กิตติรัตน์ ณ ระนอง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์  นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค ดร.นพ. พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมการแพทย์ และทีมงานของสาธารณสุข ที่ลงเยี่ยมชาวชุมชน และดูสภาพแวดล้อมที่ก่อนให้เกิดโรคระบาดไข้เลือดออกในชุมชนแออัด ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่สีแดง ซึ่งก่อนลงชุมชน ดร.กิตติรัตน์  และนายแพทย์ประดิษฐ มาเยี่ยมที่มูลนิธิฯ โดยมีศ.นพ. สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิฯ คณะเจ้าหน้าที่ และชาวชุมชนร่วมกันให้การต้อนรับ และละครหุ่นคาราวานได้แสดงหุ่น ตอน "การป้องกันไข้เลือดออก" ให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ชุม และเป็นที่รับทราบกันว่ามูลนิธิดวงประทีป ได้ร่วมรณรงค์การป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน โดยใช้ละครหุ่นลงไปให้ความรู้แก่เด็ก และชาวชุมชนด้วย ซึ่งสร้างความประทับใจ ได้ความรู้ และบันเทิงกันแน่นเวที
            
             

วันที่ : 23/11/2555

อ่าน 950 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 Mr.Tom Wells และครอบครัวมอบเครื่องเล่นสนามใ ห้ชุมชนวัดคลองเตยใน
 พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี57
 ARAMAKI STUDY & WORK TOUR ศูนย์กาญจนบุรี
 ครูประทีปและชาวชุมชนต้อนรับนายกยิ่งลักษณ์
 ร่วมรำลึกการจากไป Rev. Shunyu Kuroda ผู้อุปการะคนสำคัญ
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound