>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ขอเชิญเยาวชน เข้าร่วมเวที “ Asian Youth Future Project ” ณ ประเทศญี่ปุ่น
 

 

คุณสมบัติ
       อายุระหว่าง 18-40  ปี

          สื่อสารภาษาอังกฤษในเวทีได้

       เคยทำงานเพื่อชุมชนหรือสังคม 

เงื่อนไข การเข้ารับการคัดเลือก 

  1.    พิมพ์ ข้อมูล ประวัติส่วนตัว การศึกษา การทำงานเพื่อชุมชน สังคม ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4  (ด้วยการพิมพ์ ฟร้อนท์ อังสนา 16 ) พิมพ์ เรียงความ  หัวข้อ “ การเปลี่ยนแปลงชุมชน อดีต ปัจจุบัน อนาคต”  ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4(ด้วยการพิมพ์ ฟร้อนท์ อังสนา 16 )

** ส่งข้อมูล ประวัติ และเรียงความ รวม 2 หน้า มาที่
-    มูลนิธิดวงประทีป 34 ถนนอาจณรงค์  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110      หรือ
-    email :  dpf_found@hotmail.com  หรือ
-    แฟ็กซ์ :  02-249-5254  

*** วงเล็บข้างท้าย   (เวทีเยาวชน ASIAN) 
**** ภายในวันที่  8 ตุลาคม 2556****

 2.        สามารถ เข้าร่วมนำเสนอเรียงความ ของตนเอง ในวันที่  12  กันยายน 2556  เวลา 09.00-12.00 น.  

 


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 908 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 BTS ร่วมเสริมจิตสำนึก ส่งเสริมงานบริการเพื่อสังคม
 ขอเชิญเยาวชน เข้าร่วมเวที “ Asian Youth Future Project ” ณ ประเทศญี่ปุ่น
 Disney Learning Town
 33 ปีมูลนิธิดวงประทีป
 Rotary Club of Toyonaka ประเทศญี่ปุ่น มอบหนังสือเพื่อรณรงค์ส่งเสริมก ารอ่านแก่น้องๆ ศูนย์กาญจนบุรี
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound