>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม
 
    
      จากอุทกภัยที่ส่งผลให้ชาวบ้านหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีพ และได้รับการประสานงานจากหน่วยบรรเทาสาธารณะภัยในพื้นที่ผ่านมายังคุณดำรง บุญยัง หัวหน้าโครงการป้องกันและควบคุมอัคคีภัย ของมูลนิธิดวงประทีป ดังน้นเช้าวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2556 ศ.นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผู้ก่อตั้งและเลขาธิการฯ คุณครูมิ่งพร อึ้งทรงธรรม รองประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารจาก Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd อาสาสมัครชาวไทย,ชาวต่างชาติ และคณะเจ้าหน้าที่ออกเดินทางนำถุงยังชีพกว่า 200 ถุง ไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ อ. ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความลำบาก เนื่องจากระดับน้ำสูง ต้องถ่ายสิ่งของใส่รถไถนำไปแจกให้กับชาวบ้านที่เดือนร้อน  แม้นว่าจะเป็นเพียงส่วนน้อยนิดแต่ก็เต็มไปด้วยความเต็มใจและกำลังใจที่พร้อมจะนำไปมอบให้ผู้ประสบภัย ได้มีกำลังใจต่อสู้กับปัญหาต่อไป
   

วันที่ : 16/12/2559

อ่าน 834 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ชุมชนริมคลองพระโขนงวันนี้
 ถอดสรุปบทเรียนกิจกรรมเสาร์เว้น เสาร์เด็กได้อะไรกับกิจกรรมนี้
 ปฐมนิเทศน์เจ้าหน้าที่ใหม่
 นักเรียนจากKyoto ประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมดวงประทีป
 มิตรภาพแน่นแฟ้นญี่ปุ่น-ไทย
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound