>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ข้าวคนยากเพื่อคนยากจน
 
         “โครงการข้าวคนยาก” เกิดจาก การที่มีผู้ที่มีจิตศรัทธาต้องการบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือชาวนา ที่ยังไม่ได้รับเงินค่าข้าว แสดงความประสงค์มายังมูลนิธิดวงประทีป ให้เป็นผู้ดำเนินการ รับบริจาคเงินเพื่อซื้อข้าวสาร และนำไปมอบให้กับเด็ก คนพิการและคนยากจน ในชุมชน ซึ่งทั้งชาวนาและคนยากไร้ในชุมชนแออัด จะได้รับประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย โดยข้าวสารดังกล่าวจะมอบให้คณะกรรมการชุมชนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนนำไปแจกจ่ายหรือจำหน่ายราคาถูก เพื่อนำเงินไปใช้ในการพัฒนาชุมชนหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป
           หากท่านเป็นบุคคลหนึ่งมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือชาวนา และเด็กยากจนคนยากไร้จะได้มีข้าวไว้บริโภคด้วย  ก็สามารถบริจาคได้โดยการโอนเงินผ่าน ธนาคาร กรุงไทย สาขากรมศุลกากร เลขที่บัญชี 181
-0-17405-8 ชื่อบัญชี มูลนิธิดวงประทีป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2671-4045-8 โดยข้าวดังกล่าวจะเป็นข้าวบรรจุถุงละ 5 กิโล  ราคาโดยประมาณถุงละ 70.- บาท หรือตามอัธยาศัย สำหรับท่านที่โอนเงินแล้ว กรุณาส่งสำเนาใบโอนเงินพร้อมเขียนชื่อ-สกุล ที่อยู่ให้ชัดเจนส่งมาที่ F. 0-2249-5254 หรือE-mail. dpf_pr@hotmail.com เพื่อมูลนิธิฯ จะได้ออกใบเสร็จรับเงินและท่านสามารถไปลดหย่อนภาษีได้
 

วันที่ : 22/10/2561

อ่าน 1796 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 น้ำใจของคนจนผู้ยิ่งใหญ่จากไทยสู่ออสเตรเลีย
 ละครหุ่นเพื่อการศึกษาสาธิตการแ สดงและการทำหุ่นให้กับคณะอาจารย ์จากศูนย์วิทฯ
 บินลัดฟ้ามาปั่นจักรยาน ภาค 2
 นักข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกชูโฮเ ยี่ยมเด็กๆ ที่ศูนย์กาญจนบุรี
 เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี 2561
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound