>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ รับรางวัล”กำลังสำรองทองคำ”
 
 

         ด้วยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชมรมการกำลังสำรองแห่งประเทศไทยได้จัดพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “ กำลังสำรองทองคำประจำปี 2557 ” ให้แก่องค์กร-บุคคลผู้มีคุณสมบัติเพียบพร้อมไปด้วยคุณความดี เสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจสร้างสรรค์สังคมมาอย่างต่อเนื่อง
 

        “ ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ” กรรมการผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิดวงประทีปได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากคณะกรรมการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนคัดเลือกให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าวสำหรับประเภทรางวัล “ กำลังสำรองทองคำ “ ประกอบไปด้วยสาขานักสังคมสงเคราะห์ ,ข้าราชการ สื่อมวลชน , ศิลปิน ผู้มีผลงานดีเด่นและสร้างคุณประโยชน์จนเป็นที่ยอมรับจากสาธารณะชน

         สำรับพิธีมอบโล่รางวัล “ กำลังสำรองทองคำ” ในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557  จัดขึ้น ณ ห้องมัทนะพาธา อาคารสวนเจ้าเชตุ หน้าวัดพระแก้ว โดยได้รับเกียรติจากพลโทยศนันท์หร่ายเจริญ

        ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นประธานมอบโล่รางวัลให้แก่ผู้เข้ารับรางวัล ซึ่งบรรยากาศเต็มไปรอยยิ้มแห่งความสุขเมื่อพิธีมอบรางวัลสิ้นสุดลง หน่วยบัญชาการฯ ได้จัดกองทหารเกียรติยศจัดพิธีปฎิญาณตนพร้อมสวนสนามรอบบริเวณถนนเจริญกรุง จากนั้นท่านประธานในพิธีได้นำคณะผู้เข้ารับรางวัล กองกำลังทหาร ผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์รณรงค์รรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการเทน้ำชีวภาพอีเอ็มลงในคลองหลอดเพื่อคืนน้ำใสให้แก่ชาวกรุงเทพฯ

        นับเป็นกำลังใจแก่ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ และผู้เข้ารับรางวัลทุกคน ที่ได้รับเกียรติให้เข้ารับรางวัลอันทรงคุณค่าในครั้งนี้   ขอขอบพระคุณท่านผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ท่านคณะกรรมการ ตลอดจนผู้จัดงาน  ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้กระทำความดี ให้ได้รับการเชิดชู ยกย่อง  รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้เปรียบเสมือนพลังที่เสริมสร้างให้กับมนุษยชาติทุกคน มุ่งมั่นกระทำแต่สิ่งที่ดีงาม  รวมทั้งทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ สร้างสรรค์กิจกรรมอันทรงคุณค่าต่อเด็กและผู้ยากไร้ในสังคมต่อไป


วันที่ : 06/09/2564

อ่าน 3258 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ป.ป.ส. อบรมต้านภัยยาเสพติดที่ชุมพร
 คณะLifeworks International รวมพลังสร้างประโยชน์เพื่อสังคม
 นิทานคาราวานกิจกรรมฟื้นฟูผู้ปร ะสบภัย
 อีกก้าวของน้องอนุบาล 3
 ลุย 2 ชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound