>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี57
 
     โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิดวงประทีปจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 57 ให้กับตัวแทนนักเรียน ทุนการศึกษา
ในระดับต่างๆ จำนวน 300 ทุน จาก 2,500 ทุนต่อปี โดยในปีนี้มีเด็กที่ได้รับรางวัลพิเศษอีก 100 คน คือ เด็กที่มีผลการเรียนดีเกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป จำนวน 62 คน, บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม จำนวน 10 คน, กตัญญู จำนวน 10 คน,สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 18 คน ซึ่งพิธีมอบทุนการศึกษานี้จัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับเด็กยากไร้ได้มีพลัง มีแรงบันดาลใจ มุ่งมั่น หมั่นศึกษา มีจุดมุ่งหมายในชีวิต เหมือนรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษา
      โดยในปีนี้ ศ.นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคุณครูประทีปและท่านผู้อุปการะทุนการศึกษาที่มาให้กำลังใจกับนักเรียนทุนในวันนี้
   
 

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1312 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ขอขอบคุณพ.ต.ต.สุทธกานต์ นาคะเสถียร สว.ด่าน ตม.ท่าเรือกรุงเทพฯ
 ประสบการณ์ใหม่กับโอกาสสู่มืออา ชีพ
 พลังเยาวชน(ที่ศูนย์กาญจนบุรี)อ ีกหนึ่งกำลังเข้มแข็งของชุมชน
 ลงเยี่ยมชุมชนการเคหะหนองจอก
 พี่ๆ จากโรงเรียนช่างฝีมือทหารมาเลี้ ยงอาหารกลางวันน้องๆ ที่อนุบาลดวงประทีป
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound