>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี57
 
     โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิดวงประทีปจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 57 ให้กับตัวแทนนักเรียน ทุนการศึกษา
ในระดับต่างๆ จำนวน 300 ทุน จาก 2,500 ทุนต่อปี โดยในปีนี้มีเด็กที่ได้รับรางวัลพิเศษอีก 100 คน คือ เด็กที่มีผลการเรียนดีเกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป จำนวน 62 คน, บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม จำนวน 10 คน, กตัญญู จำนวน 10 คน,สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 18 คน ซึ่งพิธีมอบทุนการศึกษานี้จัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับเด็กยากไร้ได้มีพลัง มีแรงบันดาลใจ มุ่งมั่น หมั่นศึกษา มีจุดมุ่งหมายในชีวิต เหมือนรุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษา
      โดยในปีนี้ ศ.นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคุณครูประทีปและท่านผู้อุปการะทุนการศึกษาที่มาให้กำลังใจกับนักเรียนทุนในวันนี้
   
 

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1246 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 อีกครั้งกับ Hands Across the Water ในปี 2561
 สงกรานต์ธารน้ำใจแด่ผู้สูงวัยและผู้พิการในสลัม ปี60
 มูลนิธิดวงประทีป บริษัทน้ำตาลสิงห์บุรี และคณะพระสงฆ์Tendaishuuจากประเ ทศญี่ปุ่นร่วมใจช่วยผู้ประสบภัย น้ำท่วม
 มัดย้อมฉบับญี่ปุ่น
 Mr.Tom Wells และครอบครัวมอบเครื่องเล่นสนามใ ห้ชุมชนวัดคลองเตยใน
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound