>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ร้านมือ2 "ต้องใจ"
 
ร้านมือ2 "ต้องใจ" เปิดทำการจำหน่ายสินค้ามือสองให้กับผู้สนใจนำไปใช้ในราคาที่ถูกตาต้องใจ  สอดคล้องกับยุคสมัย
ที่ข้าวของเครื่องใช้มีราคาแพง และเพื่อเป็นการลดโลกร้อน ลดปริมาณขยะ มูลนิธิดวงประทีปจึงรวบรวมสิ่งของที่ได้รับจากการบริจาคและเหลือจากนำไปแจกจ่ายให้กับเด็กยากจนและผู้ยากไร้แล้ว นำมาจำหน่ายในราคาถูกแสนถูกให้กับผู้ที่สนใจและพอจะมีกำลังซื้อ เพื่อนำรายได้มาดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือเด็กยากจนต่อไป ท่านใดที่มีสิ่งของเครื่องใช้จะเก่าเก็บ หรือเหลือใช้แล้ว  สามารถบริจาคได้ที่มูลนิธิดวงประทีป โทร 0-2671-4045-8   ร้านตั้งอยู่หน้าโรงเรียนอนุบาลดวงประทีป เปิดบริการทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 14.00 - 17.00 น.

วันที่ : 06/08/2562

อ่าน 1221 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เพิ่มช่องทางในการติดต่อมูลนิธิฯ
 ละครหุ่นเพื่อการศึกษาพาเหรดพบน ้องๆ ที่ตะเข็บชายแดน
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
 กีฬาอนุบาลชุมชนสัมพันธ์
 ข่าวดี มูลนิธิฯ เปิดช่องทางการบริจาคเงินโดยผ่าน QR Code ธนาคารกรุงไทย
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound