>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ท่านเอกอัครราชฑูตเกาหลีเยือนมูลนิธิฯ
 
                
      เป็นอีกวันหนึ่งที่มูลนิธิฯ ได้รับเกียรติให้การต้อนรับ H.E. Mr. Joen Jae Man Ambassador of the Republic of Korean Thailand ที่มาเยี่ยมมูลนิธิฯ และน้องๆ ที่อนุบาลดวงประทีป โดย ศ.นพ. สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ และคุณครูประทีป กรรมการผู้ก่อตั้งและเลขาธิการ ให้การต้อนรับ นับเป็นครั้งแรกของการมาเยี่ยมมูลนิธิฯ ของสถานฑูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย โดยท่านฑูตกล่าวว่า "ได้อ่านพบประวัติของคุณครูประทีปจากหนังสือพิมพ์ รู้สึกสนใจในผลงานที่คุณครู ได้ทำมา และตั้งใจว่าหากมีโอกาสจะต้องมาเยี่ยมมูลนิธิดวงประทีปสักครั้ง     และเมื่อท่านได้มาดำรงตำแหน่งอยู่ที่ประเทศไทย ท่านจึงทำตามความตั้งใจ
           
ซึ่งท่านฑูต แจ จอง มัน รู้สึกประทับใจในการต้อนรับ ชื่นชมผลงานที่คุณครูประทีป และมูลนิธิฯ ได้ ดำเนินการมากเกือบ 36 ปี และก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับ น้องๆ อนุบาลได้นำสลัดที่ทำจากมือน้อยๆ ของน้องมาให้ท่านได้ ชิม โดยท่านฑูตได้ชิมจนหมดและชื่นชมน้องๆ ว่า "อร่อยมาก"

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1264 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 บินลัดฟ้ามาปั่นจักรยาน ภาค 2
 พิธีไห้วครู กับเด็ก 2 โครงการฯ ที่มูลนิธิดวงประทีป
 หนังสือน่าอ่าน
 ซิกน่าประกันภัยห่วงใยสุขภาพเด็กในชุมชน
 เลี้ยงอาหารน้องๆ และผู้สูงวัยในชุมชน
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound