>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • มาดาม มนต์ทิพย์ อุบัติศฤงษ์ ภริยาท่านฑูตไทยประจำกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 
  
      เมื่อวันที่ 24 กันยายน ท่ามกลางเช้าที่อากาศครึ้มฟ้า ครึ้มฝน ศ. นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิฯ คณะเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยน้องๆ ที่อนุบาลดวงประทีป ตั้งแถวด้วยความยินดีต้อนรับ มาดาม มนต์ทิพย์ อุบัติศฤงค์(คุณบี๋) ภริยาเอกอัครราชฑูตไทย ประจำกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะ ที่มาเยี่ยมชมกิจกรรม ผลการดำเนินงาน ลงพื้นที่ และได้แลกเปลี่ยนพูดคุยถึง
ปัญหาในชุมชนน้องๆ อย่างเป็นกันเอง น้องๆ แสดงความขอบคุณ ด้วยการแสดงรำอวยพร และการเต้น ฮูลาฮูบ ด้วยความน่ารักและสดใส

                             

วันที่ : 17/09/2555

อ่าน 1381 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 โครงการมดหรรษาพาหนูๆรักการอ่าน
 มหกรรมรวมพลคนรักนิทาน
 นักสังคมรุ่นใหม่เรียนรู้งานสัง คมและงานพัฒนา ภาคสนามกับมูลนิธิดวงประทีป
 ขอเชิญน้องเเยาวชนฯ ที่มีคุณสมบัติเข้ารับรางวัลโล่พระราชทาน
 Big Cleaning Day ล็อก 1-2-3
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound