>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • พิธีมอบรางวัล"ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ"
 
                          
ผ่านไปหมาดๆ กับพิธีมอบรางวัล "ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ" ปีที่6  ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนรางวัล เพื่อเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี2557 ด้านการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด ในชุมชนและสังคม โดยในปีนี้ผู้ได้รับรางวัลได้แก่ คุณปรีชา พรหมมณี ผู้ที่เคยผิดพลาดในชีวิตเคยติดยาเสพติดขั้นรุนแรง ถึงขนาดทำให้ครอบครัวต้องสิ้นเนื้อประดาตัว เคยรับการบำบัดรักษาหลายครั้งจากหลายสถาบัน ท้ายสุดรักษาหายขาดด้วยการรักษาสัจจะจากหลวงพ่อพระจรูญ ปานจันทร์ แห่งวัดถ้ากระบอก พระนักพัฒนารางวัลแม็กไซไซ
                                
   หลังจากที่ได้รับการรักษาจนหายขาดแล้ว  คุณปรีชาออกตระเวนทั่วประเทศไปเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายถึงพิษภัย ของยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยเฉพาะตามแนวตะเข็บชายแดน ให้เด็กและเยาวชนได้รู้เท่าทันโทษของยาเสพติดมากว่า 40 ปี 
   คุณบดินทร์ อูนากูล รองผู้จัดการ ในฐานะกรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธี และคุณครูประทีปเป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว

วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 934 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 บ้านธารน้ำใจ 3 ณ บ้านน้ำเค็ม หลักชัยแห่งธารน้ำใจ
 กลุ่ม Help Us Help You ก็ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประส บภ้ยน้ำท่วมด้วย
 รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายอัตรา
 การมาเยือนของ Besiness Blue Print
 ครอบครัวต้นแบบชุมชนน่าอยู่
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound