>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ขอเชิญร่วมส่งความสุขผ่านหนังสือให้กับเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนยากไร้
 

              มูลนิธิดวงประทีปขอเรียนเชิญท่านร่วมส่งความสุขด้วยการมอบหนังสือ ที่เปรียบเสมือนขุนทรัพย์ทางปัญญาให้กับเด็กยากจนได้มีโอกาสอ่านหนังสือดีๆ มีสาระ โดยหนึ่งชุดจะมี 20   เล่ม และประกอบไปด้วยหนังสือที่มีคุณค่า สาระ ความรู้ และความหลากหลายเหมาะกับเด็ก เยาวชน จนถึง ครู และผู้ปกครอง  มูลนิธิฯ มีเป้าหมายที่จะมอบให้กับโรงเรียน 1,000 แห่งทั่วประเทศ   โดยในขณะนี้มีโรงเรียนที่แสดง ความจำนงของรับบริจาค
หนังสือเพื่อเข้าห้องสมุดแล้วกว่า 100 แห่ง หรือเป็นโรงเรียนที่ท่านมีความประสงค์จะมอบให้เป็นพิเศษก็สามารถระบุชื่อโรงเรียนที่ท่านจะมอบให้ได้  อีกทั้งโรงเรียนที่ได้รับมอบหนังสือจะได้รับรายชื่อของผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมบริจาคหนังสือในครั้งนี้ด้วย
             เพื่อร่วมกันมอบสิ่งดีๆ ให้กับเด็กและเยาวชน มูลนิธิฯ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมส่งความสุข  ด้วยการมอบหนังสือให้กับโรงเรียนยากไร้โรงเรียนละ 1  ชุดๆ ละ 2,000.- บาท (รวมค่าจัดส่ง)  เพื่อให้เด็กๆ  เปิดโลกทัศน์ ประเทืองปัญญา  เกิดจินตนาการสร้างสรรค์  และที่สำคัญเป็นการปลูกฝังพร้อมทั้งส่งเสริมการรักการอ่าน ในฐานะที่มูลนิธิดวงประทีปเป็นองค์กรการกุศลเอกชนที่ทำงานด้านเด็กและการศึกษามากว่า 36 ปี    ตระหนักดีว่าการมอบหนังสือเป็นอีกหนึ่งการ “ให้”   ที่ผู้รับจะได้ทั้งความสุขและความรู้ควบคู่กันไปตลอดกาล   
              ด้วยเหตุนี้จึงขอเรียนเชิญท่านมอบความสุขผ่านหนังสือได้  ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองเตย  ชื่อบัญชี มูลนิธิดวงประทีป เลขที่บัญชี 017-2-06336-5 (กรุณากรอกรายละเอียด พร้อมสำเนาการโอนเงินมายังหมายเลขโทรสาร 02-249-5254 เพื่อทางมูลนิธิฯ จะได้จัดส่งใบเสร็จให้ท่านในภายหลัง และใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิฯ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้) คลิกดาวน์โหลดใบตอบรับ

หมายเหตุ       ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวันเพ็ญ ทรงโฉม  หรือ  คุณวาสนา สนิทหมื่นไวย 
                    หมายเลขโทรศัพท์ 02-671-4045-8 ต่อ 102,107  หรือ ww.dpffound@gmail.com


วันที่ : 05/04/2561

อ่าน 872 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 คณะ Hands Across the Water ซ่อมแซมอาคารอุบลรัตน์ (บ้านพักเยาวชน)
 คณะ “Sasso Japan" จากประเทศญี่ปุ่น กับการแสดง Yosakoi soran
 คณะ Life work กับกิจกรรมที่ศูนย์ชุมพร
 ยินดีกับผอ.การท่าเรือฯ คนใหม่
 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงพระกรุณาให้ครูประทีปเข้าเฝ้า
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound