>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • ขอเชิญร่วมส่งความสุขผ่านหนังสือให้กับเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนยากไร้
 

              มูลนิธิดวงประทีปขอเรียนเชิญท่านร่วมส่งความสุขด้วยการมอบหนังสือ ที่เปรียบเสมือนขุนทรัพย์ทางปัญญาให้กับเด็กยากจนได้มีโอกาสอ่านหนังสือดีๆ มีสาระ โดยหนึ่งชุดจะมี 20   เล่ม และประกอบไปด้วยหนังสือที่มีคุณค่า สาระ ความรู้ และความหลากหลายเหมาะกับเด็ก เยาวชน จนถึง ครู และผู้ปกครอง  มูลนิธิฯ มีเป้าหมายที่จะมอบให้กับโรงเรียน 1,000 แห่งทั่วประเทศ   โดยในขณะนี้มีโรงเรียนที่แสดง ความจำนงของรับบริจาค
หนังสือเพื่อเข้าห้องสมุดแล้วกว่า 100 แห่ง หรือเป็นโรงเรียนที่ท่านมีความประสงค์จะมอบให้เป็นพิเศษก็สามารถระบุชื่อโรงเรียนที่ท่านจะมอบให้ได้  อีกทั้งโรงเรียนที่ได้รับมอบหนังสือจะได้รับรายชื่อของผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมบริจาคหนังสือในครั้งนี้ด้วย
             เพื่อร่วมกันมอบสิ่งดีๆ ให้กับเด็กและเยาวชน มูลนิธิฯ จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมส่งความสุข  ด้วยการมอบหนังสือให้กับโรงเรียนยากไร้โรงเรียนละ 1  ชุดๆ ละ 2,000.- บาท (รวมค่าจัดส่ง)  เพื่อให้เด็กๆ  เปิดโลกทัศน์ ประเทืองปัญญา  เกิดจินตนาการสร้างสรรค์  และที่สำคัญเป็นการปลูกฝังพร้อมทั้งส่งเสริมการรักการอ่าน ในฐานะที่มูลนิธิดวงประทีปเป็นองค์กรการกุศลเอกชนที่ทำงานด้านเด็กและการศึกษามากว่า 36 ปี    ตระหนักดีว่าการมอบหนังสือเป็นอีกหนึ่งการ “ให้”   ที่ผู้รับจะได้ทั้งความสุขและความรู้ควบคู่กันไปตลอดกาล   
              ด้วยเหตุนี้จึงขอเรียนเชิญท่านมอบความสุขผ่านหนังสือได้  ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองเตย  ชื่อบัญชี มูลนิธิดวงประทีป เลขที่บัญชี 017-2-06336-5 (กรุณากรอกรายละเอียด พร้อมสำเนาการโอนเงินมายังหมายเลขโทรสาร 02-249-5254 เพื่อทางมูลนิธิฯ จะได้จัดส่งใบเสร็จให้ท่านในภายหลัง และใบเสร็จรับเงินของมูลนิธิฯ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้) คลิกดาวน์โหลดใบตอบรับ

หมายเหตุ       ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวันเพ็ญ ทรงโฉม  หรือ  คุณวาสนา สนิทหมื่นไวย 
                    หมายเลขโทรศัพท์ 02-671-4045-8 ต่อ 102,107  หรือ ww.dpffound@gmail.com


วันที่ : 19/09/2555

อ่าน 1135 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ศึกษาดูงาน เพิ่มพูน ความรู้ ด้านปาล์มน้ำมัน สนับสนุนโดย ELSEREINE 1 % CLUB
 เหตุเกิดที่ชุมชนบ้านกล้วย
 มูลนิธิดวงประทีปร่วมเป็นเจ้าภา พบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเ จ้าพี่นางเธอฯ
 อีกก้าวของน้องอนุบาล 3
 เปิดบ้านธารน้ำใจ 2
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound