>> วิสัยทัศน์ของมูลนิธิดวงประทีปคือ "องค์กรชั้นนำเพื่อเด็กและผู้ยากไร้" พันธกิจของมูลนิธิฯ คือ 1. ผลักดันให้เด็กและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิและโอกาสเท่าเทียม กับคนในสังคมทั่วไป 2. สร้างแบบอย่างงานพัฒนาเด็กและผู้ยากไร้ 3. ฟื้นฟูและพัฒนาเด็ก-เยาวชนที่ยากไร้และมีปัญหา 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งและปลอดภัย 5.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด ในชุมชน   
  • วันเด็กปีนี้
 
     
  เมื่อวันอาทิตย์ที 11 มกราคม 2558 มูลนิธิดวงประทีปจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในหัวเรื่อง "เด็กสลัมสนุกกับวัฒนธรรม ภาษา อาหาร ASEAN"  โดยมีวัตถุประสงค์กระตุ้นให้เด็กเตรียมตัวสู่สังคม ASEAN ที่จะเข้าสู่ประเทศไทยในปลายปีนี้   โดยมี Mr.Osamu Izawa อ้ครราชฑูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ให้เกี่ยรติเป็นประธานในพิธี ศ.นพ.สันต์ หัตถีรัตน ประธานมูลนิธิฯ คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผู้ก่อตั้งและเลขาธิการให้การต้อนรับ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันมามอบความสุขให้กับเด็กๆ และร่วมกันร้องเพลง "เด็กเอ๋ยเด็กดี" และในวันเดียวกันนี้ก็ได้มีพิธีมอบรางวัลให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ "บ้านน่าอยู่ ครอบครัวอบอุ่น" เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนในชุมชนได้ตระหนักถึงความรักความอบอุ่นของคนในครอบครัว และความเสียสละที่สมาชิกที่ได้รับรางวัลมีจิตอาสาต่อชุมชนด้วย
      
  บรรยากาศในงานแบ่งออกเป็นซุ้มกิจกรรมต่างๆ ออกเป็น 8 ซุ้ม ได้แก่ ซุ้มเมืองหลวงอาเซียน,ซุ้มภาษาอาเซียน,ซุ้มอาหารอาเซียน,ซุ้มหนูน้อยปลอดภัย,ซุ้มภาพที่ระลึกชุดประจำชาติอาเซียน,ซุ้มลูกโป่งหรรษา และยังมีซุ้มอิ่มอร่อย ซุ้มของขวัญ และยังมีเวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้แสดงออกบนเวทีใหญ่อีกด้วย 
      
   นอกการซุ้มกิจกรรมต่างๆ ที่ทางมูลนิธิฯ ได้เตรียมไว้ให้เด็กๆ ได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่แล้ว ในปีนี้ยังมีซุ้มพิเศษที่ได้รับความกรุณาจากน้องๆ มูลนิธิกระจกเงา ที่อาสามาช่วยจัดกิจกรรมอีกหนึ่งซุ้ม คือ ซุ้ม"รถหมูแดง" เป็นที่สนใจของเด็กๆ นอกจากนี้ก่อนหน้าวันเด็กมูลนิธิกระจกเงายังได้รณรงค์ของขวัญวันเด็กมามอบให้กับมูลนิธิฯ อีกเป็นจำนวนมากด้วย
   จำนวนเด็กๆ ที่มาร่วมในงานไม่ต่ำกว่าร 1,500 คนแล้ว ปีนี้ยังมีนักศึกษาญ๊่ปุ่นที่อาศัยในประเทศไทยมาร่วมสร้างบรรยากาศด้วยการแต่ชุดกิโมโนมาร่วมงานกันอย่างคึกคักพร้อมทั้งมาสาธิตการชงชาให้เด็กๆ ที่สนใจได้มีโอกาสได้ดื่มชาญี่ปุ่นกันอีกด้วย   
                                     
   และยังเรียกเสียงกรีดจากเด็กๆ และผู้ร่วมงานได้อย่างมากเมื่อแชมป์จาก The Voice ซีซั่นที่ 1 (น้องนนท์) และ ซีซั่น 3(น้องหนุ่ม) มาร้องเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆ คนได้งานได้มีลอยยิ้มกัน ทั้งนี้ต้องกราบขอพระคุณ คุณธนินทร์ เจียรวนนท์ที่ได้มอบความสุขนี้ให้กับทุกๆ คนมา ณ ที่นี้  และมูลนิธิดวงประทีปต้องกราบขอพระคุณผู้อุปการะทุกท่านมา ณ ที่นี้ที่มอบความเมตตากับเด็กยากไร้ได้มีความสุขกันอย่างเต็มที่ในวันเด็กแห่งชาติปีนี้


วันที่ : 18/09/2555

อ่าน 1020 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 พิธีมอบเครื่องเล่นสนามชุมชน 70 ไร่และชุมชนแฟลต 11 – 18
 พิธีมอบทุนบุตรหลานเจ้าหน้าที่ สนับสนุนโดย SOTOSHO TOCHIGI INTERNATIONAL VOLUNTEEN ASSOCIATION (STIVA)
 HATW กลุ่มมือขยันข้ามทวีปร่วมกับดวงประทีป และชาวชุมชนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม
 มอบอุปกรณ์การศึกษาเพื่อพัฒนาเด ็กเล็กที่ชุมชนแฟลต11-18
 วันขอบคุณ Microsolf
 
มูลนิธิดวงประทีป เลขที่ 34 ล็อค 6 ถนนอาจณรงค์ คลองเตย กทม.10110   Line Id : dpf2521 , โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 โทรสาร 0-2249-5254
e-mail : duangprateepf@gmail.com , dpf_found@hotmail.com http://www.dpf.or.th , http://www.facebook.com/dpffound